✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anestezja geriatryczna Agnieszka Małgorzata Bienert, Krystyna Czyżewska, Leon Drobnik Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Anestezja geriatryczna

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 89,86 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Anestezja geriatryczna

  Autor : Agnieszka Małgorzata Bienert, Krystyna Czyżewska, Leon Drobnik

  Redaktor : Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska

  Stron : 360

  ISBN : 9788320038132

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów.
  Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.

  Spis treści :
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej
  Wybrane informacje demograficzne
  ·         Światowe tendencje demograficzne
  ·         Europejskie badania demograficzne
  ·         Demografia starości w Polsce
  Epidemiologia anestezji geriatrycznej
  Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej
  Piśmiennictwo
  2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia
  Kategorie teorii starzenia
  Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek
  Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA
  Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki
  Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
  3. Starzenie na poziomie narządowym
  Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach
  ·         Starzenie się układu sercowo-naczyniowego
  ·         Starzenie się układu oddechowego
  ·         Starzenie się nerek
  ·         Starzenie się przewodu pokarmowego
  ·         Starzenie się wątroby
  ·         Starzenie się gruczołu tarczowego
  ·         Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia
  ·         Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu
  Piśmiennictwo
  4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym
  Neuropatologia starzenia
  ·         Zmiany makroskopowe
  ·         Zmiany na poziomie mikroskopowym
  Procesy biochemiczne związane ze starzeniem się układu nerwowego
  ·         Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację
  ·         Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem
  Kliniczne odmienności chorób układu nerwowego w wieku podeszłym
  ·         Choroby naczyń mózgowych
  ·         Zaburzenia funkcji poznawczych
  ·         Padaczka
  ·         Zespoły parkinsonowskie
  ·         Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
  ·         Neuropatie
  Piśmiennictwo
  5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym
  Zaburzenia świadomości
  Depresja
  Zaburzenia lękowe
  Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii
  Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków
  ·         Czynniki modyfikujące wchłanianie leków
  ·         Czynniki modyfikujące dystrybucję leków
  ·         Czynniki modyfikujące eliminację leków
  ·         Farmakokinetyka bezmodelowa
  Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków
  ·         Zmiany w układzie krążenia
  ·         Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników
  Leki znieczulające
  ·         Anestetyki dożylne
  ·         Anestetyki wziewne
  Leki przeciwbólowe
  ·         Leki opioidowe
  ·         Nieopioidowe leki przeciwbólowe
  ·         Leki miejscowo znieczulające
  Benzodiazepiny
  Leki zwiotczające
  Piśmiennictwo
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym
  Ryzyko związane z wiekiem
  Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu
  Stan odżywienia
  Ocena ryzyka operacyjnego
  Ocena stanu czynnościowego
  Badania laboratoryjne
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym
  Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów
  Znieczulenie wziewne
  Znieczulenie dożylne
  Leki przeciwbólowe
  Leki zwiotczające
  Piśmiennictwo
  9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym
  Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe
  Znieczulenie zewnątrzoponowe
  Znieczulenie podpajęczynówkowe
  Blokady nerwów obwodowych i splotów
  Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym
  Podsumowanie
  Piśmiennictwo
  10. Neuroanestezja w wieku podeszłym
  Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku
  Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących
  Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym
  ·         Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych
  ·         Monitorowanie funkcji nerwowej
  Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym
  Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia
  Piśmiennictwo
  11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym
  Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym
  Ogólne postępowanie w obrażeniach
  ·         Badania diagnostyczne
  ·         Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową
  ·         Postępowanie w bólu pourazowym
  ·         Postępowanie w hipotermii
  ·         Postępowanie przeciwzakrzepowe
  Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej
  ·         Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego
  ·         Obrażenia klatki piersiowej
  ·         Obrażenia jamy brzusznej
  ·         Obrażenia układu kostno-stawowego
  Piśmiennictwo
  12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym
  Znieczulenie w chirurgii ogólnej
  ·         Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
  ·         Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
  Znieczulenie w urologii
  ·         Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego Zespół TURP
  ·         Przezcewkowa resekcja guza pęcherza
  ·         Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo
  ·         Radykalna prostatektomia
  ·         Radykalna cystectomia
  ·         Radykalna nefrektomia
  Zabiegi laparoskopowe w urologii
  Piśmiennictwo
  13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej
  Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii
  Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej
  Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji
  ·         Ocena chorego
  ·         Leczenie przedoperacyjne
  Wybór metody znieczulenia
  Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych
  ·         Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego
  ·         Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka
  ·         Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi
  ·         Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej
  ·         Znieczulenie w brachyterapii
  Problem wyboru optymalnego leku
  Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
  14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym
  Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii
  Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń
  ·         Znieczulenie do zabiegów na aorcie
  ·         Zabiegi endowaskularne
  ·         Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych
  Piśmiennictwo
  15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym
  Transport pacjenta
  Opieka na oddziale pooperacyjnym
  Uwagi końcowe
  Piśmiennictwo
  16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii
  Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii
  Problem zakażeń i ciężka sepsa
  Problemy oddechowe
  Urazy wielonarządowe
  Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego
  Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej
  Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii
  Etyczne i medyczne aspekt ...