Żywienie krytycznie chorych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Żywienie krytycznie chorych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Makmed
 • Cena: 87,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Żywienie krytycznie chorych

  Autor: Katarzyna Matysiak-Luśnia

  Wydanie: 1

  Format: 11,6 × 19,2 cm

  Stron: 384

  oprawa: miękka

  ISBN: 978-83-951327-9-7

  Dziedzina żywienia klinicznego jest bardzo szeroka. Pomimo istnienia coraz większej ilości dobrych danych wynikających z badań naukowych nie wszystko jest jasne i stan wiedzy nie zawsze umożliwia przedstawienie jednolitych zaleceń. W książce zawarto nie tylko to, co pewne, ale także to, co budzi kontrowersje. Dane z wytycznych i zaleceń to przecież tylko jedna ze stron wiedzy medycznej. W wielu przypadkach można podejmować różniące się, ale uprawnione decyzje terapeutyczne.

  Informacje zawarte w publikacji są wynikiem wieloletniej pracy i doświadczenia w leczeniu żywieniowym. Doświadczenie to znacznie wykracza poza intensywna terapię, dlatego też obecność chociażby rozdziału na temat doustnej suplementacji czy też syndromu post–ICU. Zbyt rzadko bowiem, skupiając się na „tu i teraz” i na, skądinąd podstawowym zadaniu intensywisty, czyli ratowaniu życia, zapominamy o tym, co potem, w jakim stanie i czy w ogóle chory będzie funkcjonować po wypisie z oddziału intensywnej terapii i ze szpitala.

  Na co dzień trudno jest podejmować decyzje dotyczące leczenia żywieniowego u ciężko chorych: każda z niewydolności czy dysfunkcji narządowych wpływa pośrednio lub bezpośrednio na metabolizm. Nie bez znaczenia pozostaje fakt traktowania terapii żywieniowej jako opcjonalnej i przypadkowej, czasem nieprzemyślanej, podczas gdy jest to terapia podstawowa i niezbędna u każdego pacjenta intensywnej terapii.

  Dr n. med. Katarzyna Matysiak-Luśnia

   

  Opieka nad krytycznie chorym pacjentem to jedno z największych, jeżeli nie największe wyzwanie jakie stawia współczesna medycyna. Żywienie kliniczne jest fundamentem tej opieki. Leczenie żywieniowe walnie przyczynia się do zwiększenia szansy pacjenta na wyleczenie i pełny powrót do zdrowia.

  Autorka bardzo dokładnie przedstawia zasady żywienia doustnego, dojelitowego i pozajelitowego krytycznie chorych. Szczegółowo omawia stany kliniczne, z którymi musi poradzić sobie intensywista i do których musi dobrać właściwą interwencję żywieniową. Nie poprzestaje na prostym przedstawieniu zaleceń, bardzo dokładnie wyjaśnia podstawy merytoryczne terapii.

  „Żywienie krytycznie chorych” to bardzo wartościowe źródło wiedzy dla specjalistów zajmujących się żywieniem pacjentów w trudnych warunkach klinicznych. Książka ta, dzięki swojemu bogactwu treści i świetnej organizacji, z pewnością będzie stanowiła pomoc w codziennej pracy oraz ułatwi zrozumienie złożonych zagadnień związanych z żywieniem w intensywnej terapii.

  Prof. dr hab. Stanisław Kłęk

  Spis treści:

  R01. LECZENIE ŻYWIENIOWE. 
  Wprowadzenie

  Rozpoznanie niedożywienia

  Wskazania do leczenia żywieniowego na OIT

  Badania laboratoryjne

  Bilans azotowy

  Antropometria

  Masa mięśniowa

  Następstwa niedożywienia w populacji krytycznie chorych

  Refeeding syndrome, zespół szoku pokarmowego, zespół ponownego odżywienia

  Rozpoczęcie leczenia żywieniowego na OIT

  Funkcja przewodu pokarmowego w chorobie krytycznej
  R02. WYDATEK ENERGETYCZNY I METODY JEGO POMIARU.
   Wstęp

  Wydatek energetyczny:: składowe

  Równania predykcyjne

  Czynniki modyfikujące wydatek energetyczny

  Kalorymetria pośrednia
  R03. ŻYWIENIE DOJELITOWE. 
  Wstęp

  Rodzaje diet przemysłowych

  Dostępy do przewodu pokarmowego

  Potwierdzenie położenia zgłębnika nosowo-żołądkowego

  Żywienie dojelitowe

  Biegunka na OIT

  Zaparcie na OIT

  Błonnik pokarmowy

  Diety wysokokaloryczne
  R04. ŻYWIENIE POZAJELITOWE.
  Podstawy kliniczne

  Problemy farmaceutyczne związane z żywieniem pozajelitowym

  Suplementarne żywienie pozajelitowe

  Białko w chorobie krytycznej

  Filozofia zapotrzebowania energetycznego:: współczynnik E/N

  Skład żywienia pozajelitowego
  R05. MONITOROWANIE TERAPII ŻYWIENIOWEJ NA OIT. 
  Wprowadzenie

  Monitorowanie kliniczne

  Monitorowanie ilości dostarczanych substratów:: makroskładników, mikroskładników, wody

  Glikemia i insulinoterapia

  Monitorowanie poziomu krytycznych jonów

  Strategie optymalizacji żywienia na OIT
  R06. ŻYWIENIE PODCZAS CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ.
  Wstęp

  AKI

  Planowanie żywienia podczas terapii nerkozastępczej

  Mikroskładniki

  Witaminy rozpuszczalne w wodzie

  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

  Elektrolity

  Karnityna
  R07. SUBSTANCJE IMMUNOMODULUJĄCE.
  Wstęp

  Glutamina

  Arginina

  Kwasy tłuszczowe ?

  Antyoksydanty

  Nukleotydy
  R08. ŻYWIENIE W FAZIE ZDROWIENIA I REKONWALESCENCJI.
  Wstęp

  Propranolol

  Testosteron i oksandrolon

  Inne interwencje wspierające anabolizm w fazie post-ICU

  Żywienie w gojeniu ran i odleżyn

   PICS

  Zastosowanie i rola ?-hydroksymetylomaślanu

  Kwasy tłuszczowe ?-3
  R09. ZASTOSOWANIE DOUSTNYCH SUPLEMENTÓW DIETY NA OIT.
  Wstęp

  Podział doustnych suplementów diety

  Skład ONS

  Zastosowanie ONS

  Ocena dysfagii na OIT

   Strategia optymalizacji żywienia doustnego
  R10. ZASADY PODAWANIA LEKÓW PRZEZ SZTUCZNE DOSTĘPY.
  Wstęp

  Zasady podawania leków przez sztuczne dostępy

  Doustne systemy terapeutyczne

  Przykłady leków doustnych używanych na oddziale intensywnej terapii
  R11. PACJENT OTYŁY ? ŻYWIENIE W CHOROBIE KRYTYCZNEJ. 
  Wstęp

  Przekarmianie ostre a przewlekłe

  Tkanka tłuszczowa

  Obesity paradox

  Ocena stanu odżywienia

  Pogłębiona ocena stanu odżywienia

  Zapotrzebowanie na energię

  Zapotrzebowanie na białko

  Immunożywienie i błonnik
  R12. ŻYWIENIE W CIĘŻKICH CHOROBACH WĄTROBY.
  Wprowadzenie

  Badanie przesiewowe i ocena stanu odżywienia 

  Ostra niewydolność wątroby

  Encefalopatia wątrobowa

  Transplantacja wątroby

  Zaawansowana marskość wątroby

  Leczenie żywieniowe pacjentów z zaawansowaną marskością wątroby
  R13. ZAPALENIE TRZUSTKI.
  Ostre zapalenie trzustki

  Przewlekłe zapalenie trzustki
  R14. ŻYWIENIE W COVID-19.
  Wstęp

  Niedożywienie w populacji pacjentów z COVID-19

  Niedobory mikroskładników

  Interwencja żywieniowa

  Żywienie pozajelitowe

  Prone position

  ECMO

  Postępowanie po ekstubacji
  R15. ŻYWIENIE NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII NEUROLOGICZNEJ/NEUROCHIRURGICZNEJ. Wstęp

  Urazy głowy

  Dieta ketogenna

  Immunożywienie

  Rola probiotyków w leczeniu żywieniowym na NOIT

  Żywienie w udarze

  Dysfagia
  R16. ŻYWIENIE PACJENTA PALIATYWNEGO NA OIT.
  Wstęp

  Ograniczanie terapii w warunkach OIT

  Leczenie żywieniowe w warunkach ograniczenia terapii

  Zakończenie terapii żywieniowej:: możliwe czy niemożliwe