✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Wstrząs septyczny Zdzisław Kazimierz Kruszyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Wstrząs septyczny

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Wstrząs septyczny

Autor : Zdzisław Kazimierz Kruszyński

Stron : 172

ISBN : 9788320035902

Rok wydania : 2007

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 165*235

W książce przedstawiono etiopatogenezę oraz postępowanie kliniczne we wstrząsie septycznym. Położono nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych, w tym racjonalne użycie leków wazopresyjnych.
Omówiono również zasady znieczulenia z użyciem niskich przepływów. Ta technika znieczulenia zyskuje na popularności z przyczyn zarówno ekonomicznych (zmniejszenie zużycia drogich anestetyków wziewnych), jak i ekologicznych (mniejsze zanieczyszczenie atmosfery).Spis treści :
WSTRZĄS SEPTYCZNY
1. Definicja i epidemiologia
1.1. Definicje stanów septycznych
1.2. Epidemiologia i śmiertelność
Piśmiennictwo
2. Etiopatogeneza
2.1. Czynniki etiologiczne
2.2. Mediatory
2.3. Wstrząs septyczny i zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej
2.4. Układ krzepnięcia we wstrząsie septycznym
2.5. Czynnik genetyczny we wstrząsie septycznym
Piśmiennictwo
3. Zaburzenia narządowe we wstrząsie septycznym
3.1. Mechanizm zaburzeń
3.2. Układ krążenia
3.2.1. Hemodynamika wstrząsu septycznego
3.2.2. Spadek napięcia naczyń
3.2.3. Pogorszenie się czynności serca jako pompy
3.3 Płuca
3.4. Układ pokarmowy
3.5. Nerki
Piśmiennictwo
4. Rozpoznanie i monitorowanie
4.1. Hemodynamika
4.2. Diureza
4.3. Tonometria (pHi)
4.4. Kwas mlekowy
4.5. Biochemiczne markery wstrząsu septycznego
Piśmiennictwo
5. Resuscytacja układu krążenia
5.1. Przetaczanie płynów
5.2. Aminy katecholowe
5.3. Przywrócenie ciśnienia perfuzji
5.3.1. Norepinefryna
5.3.2. Epinefryna
5.3.3. Wazopresyna
5.4. Usprawnienie krążenia trzewnego
Piśmiennictwo
6. Modulacja odpowiedzi zapalnej
6.1. Kortykosteroidy
6.2. Eliminacja mediatorów
6.3. Modulacja krążeniowego działania tlenku azotu
6.4. Modulacja kaskady krzepnięcia
6.5. Aktywowane białko C
6.6. Immunoglobuliny
6.7. Prostaglandyny E1 i I2
6.8. Adenozyna
6.9. Tlen hiperbaryczny
Piśmiennictwo
7. Pozostałe elementy terapii
7.1. Leczenie zaburzeń oddychania
7.1.1. Patofizjologia zmian płucnych we wstrząsie septycznym
7.1.2. Respiratorowe uszkodzenie płuc
7.1.3. Wentylacja mechaniczna
7.2. Antybiotykoterapia
7.3. Kontrola glikemii
7.4. Leczenie żywieniowe
7.5. Terapia nerkozastępcza
7.6. Zaburzenia krzepnięcia
7.7. Profilaktyka zapalenia żył
7.8. Profilaktyka wrzodów stresowych
Piśmiennictwo
8. Zespół wstrząsu toksycznego
8.1. Etiopatogeza
8.2. Rozpoznanie
8.3. Leczenie
Piśmiennictwo
ZNIECZULENIE Z UŻYCIEM MAŁYCH PRZEPŁYWÓW
1. Znieczulenie wziewne
1.1. Współczesne anestetyki wziewne
1.2. Ochronny wpływ anestetyków wziewnych na krążenie
1.2.1. Hartowanie mięśnia sercowego
1.2.2. Udział anestetyków w procesie hartowania mięśnia sercowego
1.2.3. Kliniczne dowody na kardioprotekcyjne działanie anestetyków wziewnych
1.3. Wpływ anestetyków halogenowych na mięśniówkę gładką oskrzeli
2. Definicja znieczulenia z użyciem małych przepływów
3. Wykonanie znieczulenia
3.1. Faza dużego przepływu
3.2. Faza małego przepływu
3.3. Faza wybudzania
4. Warunki techniczne bezpiecznego znieczulenia
4.1. Monitorowanie
4.2. Aparat do znieczulenia
5. Korzyści znieczulenia z małym przepływem
5.1. Aspekt ekonomiczno-ekologiczny
5.2. Aspekt fizjologiczny
6. Niebezpieczeństwa znieczulenia z małym przepływem
6.1. Metabolity anestetyków
6.2. Produkty degradacji anestetyków
6.2.1. Absorbenty CO2
6.2.2. Haloalkeny
6.2.3. Tlenek węgla
6.3. Metabolity endogenne
Piśmiennictwo
Skorowidz