Prawo łowieckie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Prawo łowieckie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Prawo łowieckie

Autor: Radecki Wojciech

Wydanie: 5

Rok: 2014

Stron: 413

ISBN: 9788379303267

Obecne, piąte i uaktualnione wydanie pozycji Prawo łowieckie. Komentarz ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim:

- wejściem w życie z dniem 21 kwietnia 2014 r. ustawy z 12 grudnia 2013 r. nowelizującej Prawo łowieckie, w której, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r., dodano do tekstu Prawa łowieckiego nowy rozdział 6a o odpowiedzialności dyscyplinarnej, który po raz pierwszy reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim przepisami rangi ustawowej,
- zmianą przepisów o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez strażników Państwowej Straży Łowieckiej, dokonaną wraz z wejściem w życie ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- innymi zmianami Prawa łowieckiego, jakie nastąpiły w latach 2012-2013.