ZN Rolnictwo CVII NR 596 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

ZN Rolnictwo CVII NR 596

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: ZN Rolnictwo CVII NR 596

Autor: Spiak Zofia

Stron: 114

Rok: 2013

Oprawa: Miękka

ISBN: 1897-2098

Spis treści
1. A. Baran, C. Jasiewicz – Zastosowanie testu PhytotoxkitTM w ocenie toksyczności gleb zanieczyszczonych cynkiem........7
2. A. Dradrach, A. Bogacz – Niektóre właściwości gleb wybranych trawników ulicznych i osiedlowych Wrocławia.......19
3. W. Helios, A. Kotecki – Zdolność do regeneracji nadziemnych pędów miskanta olbrzymiego Miscanthus x giganteus (Greef et Deu) w warunkach szklarniowych.......33
4. F. Kapusta – Ziemia w rolnictwie polskim.......39
5. D. Kawałko, J. Kaszubkiewicz, P. Jezierski – Wpływ dawnego górnictwa rud metali na zawartość miedzi i cynku w glebach użytkowanych rolniczo.......57
6. A. Kocoń, E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska – Wrażliwość wybranych roślin energetycznych na podwyższone zawartości miedzi w glebie.......69
7. E. Magnucka, S. Pietr – Izolacja i charakterystyka rizobakterii produkujących auksyny oraz ich wpływ na wzrost korzenia w warunkach jałowych.......75
8. B. Patorczyk-Pytlik, K. Gediga – Ocena biodostępności miedzi w glebie nawożonej kompostem z osadu ściekowego metodą BCR.......85
9. M. Pytlarz-Kozicka, W. Słabicki – Wpływ zaprawiania sadzeniaków i terminu zbioru na zdrowotność roślin i plonowanie ziemniaka.......97
10. W. Wojciechowski, A. Lehmann – Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie roślin uprawnych.......107