✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pediatria Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pediatria

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 121,56 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Pediatria

  Autor : Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe

  Stron : 568

  ISBN : 9788320039078

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna również ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale wiele miejsca poświęcono metodom obrazowania - szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej, przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom, ale także radiologom.
  Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych

  Spis treści :
  1.       Alergologia, immunologia i reumatologia
  Fagocytoza
  Odpowiedź humoralna - limfocyty B
  Odporność komórkowa - limfocyty T
  Układ dopełniacza
  2.        Anomalie chromosomowe
  Trisomie
  ·         Zespół Downa
  ·         Zespół Edwardsa
  ·         Zespół Klinefeltera
  ·         Zespół łamliwego chromosomu X
  ·         Zespół Pataua
  ·         Zespół Turnera
  3.       Anomalie naczyniowe
  Malformacja żyły Galena
  Malformacje naczyniowe
  Nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych
  Zespoły i stany chorobowe związane z malformacjami naczyniowymi i naczyniakami
  Zwężenia tętnic
  4.       Dziecko maltretowane
  5.        Dziedziczenie
  Dziedziczenie autosomalne dominujące
  Dziedziczenie autosomalne recesywne
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X - informacje ogólne
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X dominujące
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X recesywne
  6.       Głowa i szyja
  Atrezja nozdrzy tylnych
  Bakteryjne zapalenie tchawicy
  Brodawczakowatość krtani nawracająca
  Ciało obce w drogach oddechowych
  Guzy głowy i szyi
  Guzy w obrębie dróg oddechowych
  Krup zakaźny
  Makroglosja - język olbrzymi
  Migdałki
  Naczyniak limfatyczny - lymphangioma
  Naczyniak podgłośniowy
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy
  Pierścień naczyniowy
  Polip choanalny
  Polipy nosa
  Porażenie fałdów głosowych
  Przestrzeń pozagardłowa - pogrubienie tkanki miękkiej
  Ropień pozagardłowy
  Rozszczep czaszki
  Rozszczep krtani, tchawicy i przełyku
  Stridor
  Struniak
  Torbiel kieszonki krtaniowej - laryngocele
  Torbiel przewodu tarczowo-językowego
  Torbiel śluzowa
  Wiotkość krtani - laryngomalacja
  Wiotkość tchawicy - tracheomalacja
  Wodniak torbielowaty
  Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
  Zapalenie nagłośni
  Zatoki
  Zespół CHARGE
  Zespół Hurler
  Zespół nabłoniaków znamionowych - zespół Gorlina
  Zespół Pierre’a Robina
  Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
  Ziarniniak Wegenera
  Zwężenie głośniowe
  Zwężenie nadgłośniowe
  Zwężenie podgłośniowe
  Zwężenie tchawicy
  Żuchwa
  7.       Neonatologia
  Aspiracja smółki
  Atrezja przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowe
  Cewniki, rurki intubacyjne
  Choroba Wolmana
  Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
  Cukrzyca u matki
  Dysplazja oskrzelowo-płucna
  Kardiomegalia w okresie noworodkowym
  Kiła wrodzona
  Krótkie żebra
  Krwotok do nadnerczy
  Leukomalacja okołokomorowa
  Macierz rozrodcza - krwawienia śródczaszkowe
  Mała okrężnica
  Małowodzie
  Martwicze zapalenie jelit
  Niedokonany zwrot jelit
  Niedrożność jelit
  Niedrożność smółkowa
  Niemowlę
  Noworodek
  Płyn owodniowy
  Promieniowanie - dawka dla gonad
  Przejściowe zaburzenia oddychania noworodków - ‘mokre płuca’
  Przepuklina Morgagniego
  Przesunięcie śródpiersia
  Punkty kostnienia (ogniska kostnienia)
  Smółka
  Surfaktant
  Wielowodzie
  Więzadło obłe
  Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
  Wrodzona przepuklina pępkowa
  Wrodzona przepuklina przeponowa
  Wrodzona rozedma płatowa płuc
  Wytrzewienie
  Zaburzenia oddychania u noworodka
  Zapalenie otrzewnej smółkowe
  Zapalenie płuc u noworodka - wrodzone zapalenie płuc
  Zespół ADAM
  Zespół Jeunego
  Zespół korka smółkowego
  Zespół małego lewego jelita grubego
  Zespół Meckela-Grubera
  Zespół pasm owodniowych
  Zespół Potter
  Zespół zaburzeń oddychania i zespół błon szklistych
  Złamania w okresie noworodkowym
  8.       Oczodół
  9.        Onkologia i hematologia
  Agammaglobulinemia Brutona
  Alfa-fetoproteina
  Aniridia - brak tęczówki
  Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
  Białaczka
  Brodawczak splotu naczyniówkowego
  Chłoniak
  Chłoniak Burkitta niezróżnicowany
  Chłoniak Hodgkina - ziarnica złośliwa
  Chłoniak limfoblastyczny
  Chłoniak nie-Burkitta niezróżnicowany
  Chłoniak nieziarniczy
  Czaszkogardlak
  Dziedziczne choroby predysponujące do rozwoju nowotworów u dzieci
  Glejak pnia mózgu
  Glejak podwzgórza
  Grasica
  Guz Askina
  Guz chromochłonny - pheochromocytoma
  Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy
  Guz olbrzymiokomórkowy
  Guz pęcherzyka żółtkowego
  Guz Wilmsa
  Guzy jajników
  Guzy jąder
  Guzy kości łagodne
  Guzy kości złośliwe
  Guzy nadnerczy
  Guzy nerek
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego
  Guzy pęcherza moczowego
  Guzy płuc
  Guzy serca
  Guzy śródpiersia
  Guzy w obrębie jamy brzusznej u noworodków i niemowląt
  Guzy w obrębie szpiku kostnego
  Guzy w okolicy szyszynki
  Guzy wątroby
  Guzy wątroby - przerzuty
  Guzy zarodkowe
  Gwiaździak - astrocytoma
  Histiocytoza komórek Langerhansa
  Kostniakomięsak - osteosarcoma
  Krzywica związana z nowotworami
  Mięsak Ewinga
  Mięsak jasnokomórkowy nerki
  Mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma
  Naczyniak krwionośny (hemangioma) oczodołu
  Naczyniak krwionośny podgłośniowy
  Naczyniak krwionośny wątroby
  Naczyniak krwionośny zarodkowy - hemangioblastoma
  Naczyniak limfatyczny
  Naczyniak z komórkami śródbłonka - hemangioendotelioma (w obrębie wątroby)
  Naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipoma
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy nosogardła
  Nefroblastomatoza
  Nerczak mezoblastyczny
  Nerczak torbielowaty wielokomorowy
  Nerwiak niedojrzały - neuroblastoma
  Nerwiak osłonkowy - schwannoma
  Nerwiak węchowy zarodkowy
  Niedobory odporności a rak
  Niedokrwistość Fanconiego
  Nowotwory o małych okrągłych komórkach występujące u dzieci
  Nowotwory wtórne
  Oczodół
  Potworniak - teratoma
  Potworniak jajnika
  Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
  Przerost połowiczy - hemihipertrofia
  Przerzuty
  Przynasady kości długich
  Rak wątrobowokomórkowy - hepatoma
  Raki zarodkowe
  Rakowiak
  Rdzeniak - medulloblastoma
  Rozrodczak  -germinoma
  Siatkówczak
  Struniak
  Stwardnienie guzowate
  Śluzak serca
  Torbiel naskórkowa
  Wątrobiak zarodkowy - hepatoblastoma
  Wodniak torbielowaty
  Wrodzone nowotwory złośliwe
  Wyściółczak
  Zespół Beckwitha-Wiedemanna
  Zespół CATCH
  Zespół Denysa-Drasha
  Zespół DiGeorge’a
  Zespół Downa - trisomia chromosomu 
  Zespół międzymózgowia - zespół Russella
  Zespół von Hippla-Lindaua
  Zespół Wiskotta-Aldricha
  10.   Płytka sedacja
  11.    Radiologia interwencyjna
  12.    Stany nagłe
  Głowa i szyja
  ·         Bakteryjne zapalenie tchawicy
  ·         Ciało obce w drogach oddechowych
  ·         Krup zakaźny
  ·         Ropień okołomigdałkowy
  ·         Ropień pozagardłowy
  ·         Zapalenie nagłośni
  ·         Zapalenie tkanki łącznej oczodołu i przedprzegrodowe
  ·         Zapalenie wyrostka sutkowatego...