✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pediatria Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pediatria

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pediatria

Autor : Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe

Stron : 568

ISBN : 9788320039078

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna również ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale wiele miejsca poświęcono metodom obrazowania - szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej, przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom, ale także radiologom.
Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych

Spis treści :
1.       Alergologia, immunologia i reumatologia
Fagocytoza
Odpowiedź humoralna - limfocyty B
Odporność komórkowa - limfocyty T
Układ dopełniacza
2.        Anomalie chromosomowe
Trisomie
·         Zespół Downa
·         Zespół Edwardsa
·         Zespół Klinefeltera
·         Zespół łamliwego chromosomu X
·         Zespół Pataua
·         Zespół Turnera
3.       Anomalie naczyniowe
Malformacja żyły Galena
Malformacje naczyniowe
Nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych
Zespoły i stany chorobowe związane z malformacjami naczyniowymi i naczyniakami
Zwężenia tętnic
4.       Dziecko maltretowane
5.        Dziedziczenie
Dziedziczenie autosomalne dominujące
Dziedziczenie autosomalne recesywne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X - informacje ogólne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X dominujące
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X recesywne
6.       Głowa i szyja
Atrezja nozdrzy tylnych
Bakteryjne zapalenie tchawicy
Brodawczakowatość krtani nawracająca
Ciało obce w drogach oddechowych
Guzy głowy i szyi
Guzy w obrębie dróg oddechowych
Krup zakaźny
Makroglosja - język olbrzymi
Migdałki
Naczyniak limfatyczny - lymphangioma
Naczyniak podgłośniowy
Naczyniakowłókniak młodzieńczy
Pierścień naczyniowy
Polip choanalny
Polipy nosa
Porażenie fałdów głosowych
Przestrzeń pozagardłowa - pogrubienie tkanki miękkiej
Ropień pozagardłowy
Rozszczep czaszki
Rozszczep krtani, tchawicy i przełyku
Stridor
Struniak
Torbiel kieszonki krtaniowej - laryngocele
Torbiel przewodu tarczowo-językowego
Torbiel śluzowa
Wiotkość krtani - laryngomalacja
Wiotkość tchawicy - tracheomalacja
Wodniak torbielowaty
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
Zapalenie nagłośni
Zatoki
Zespół CHARGE
Zespół Hurler
Zespół nabłoniaków znamionowych - zespół Gorlina
Zespół Pierre’a Robina
Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
Ziarniniak Wegenera
Zwężenie głośniowe
Zwężenie nadgłośniowe
Zwężenie podgłośniowe
Zwężenie tchawicy
Żuchwa
7.       Neonatologia
Aspiracja smółki
Atrezja przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowe
Cewniki, rurki intubacyjne
Choroba Wolmana
Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
Cukrzyca u matki
Dysplazja oskrzelowo-płucna
Kardiomegalia w okresie noworodkowym
Kiła wrodzona
Krótkie żebra
Krwotok do nadnerczy
Leukomalacja okołokomorowa
Macierz rozrodcza - krwawienia śródczaszkowe
Mała okrężnica
Małowodzie
Martwicze zapalenie jelit
Niedokonany zwrot jelit
Niedrożność jelit
Niedrożność smółkowa
Niemowlę
Noworodek
Płyn owodniowy
Promieniowanie - dawka dla gonad
Przejściowe zaburzenia oddychania noworodków - ‘mokre płuca’
Przepuklina Morgagniego
Przesunięcie śródpiersia
Punkty kostnienia (ogniska kostnienia)
Smółka
Surfaktant
Wielowodzie
Więzadło obłe
Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
Wrodzona przepuklina pępkowa
Wrodzona przepuklina przeponowa
Wrodzona rozedma płatowa płuc
Wytrzewienie
Zaburzenia oddychania u noworodka
Zapalenie otrzewnej smółkowe
Zapalenie płuc u noworodka - wrodzone zapalenie płuc
Zespół ADAM
Zespół Jeunego
Zespół korka smółkowego
Zespół małego lewego jelita grubego
Zespół Meckela-Grubera
Zespół pasm owodniowych
Zespół Potter
Zespół zaburzeń oddychania i zespół błon szklistych
Złamania w okresie noworodkowym
8.       Oczodół
9.        Onkologia i hematologia
Agammaglobulinemia Brutona
Alfa-fetoproteina
Aniridia - brak tęczówki
Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
Białaczka
Brodawczak splotu naczyniówkowego
Chłoniak
Chłoniak Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak Hodgkina - ziarnica złośliwa
Chłoniak limfoblastyczny
Chłoniak nie-Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak nieziarniczy
Czaszkogardlak
Dziedziczne choroby predysponujące do rozwoju nowotworów u dzieci
Glejak pnia mózgu
Glejak podwzgórza
Grasica
Guz Askina
Guz chromochłonny - pheochromocytoma
Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy
Guz olbrzymiokomórkowy
Guz pęcherzyka żółtkowego
Guz Wilmsa
Guzy jajników
Guzy jąder
Guzy kości łagodne
Guzy kości złośliwe
Guzy nadnerczy
Guzy nerek
Guzy ośrodkowego układu nerwowego
Guzy pęcherza moczowego
Guzy płuc
Guzy serca
Guzy śródpiersia
Guzy w obrębie jamy brzusznej u noworodków i niemowląt
Guzy w obrębie szpiku kostnego
Guzy w okolicy szyszynki
Guzy wątroby
Guzy wątroby - przerzuty
Guzy zarodkowe
Gwiaździak - astrocytoma
Histiocytoza komórek Langerhansa
Kostniakomięsak - osteosarcoma
Krzywica związana z nowotworami
Mięsak Ewinga
Mięsak jasnokomórkowy nerki
Mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma
Naczyniak krwionośny (hemangioma) oczodołu
Naczyniak krwionośny podgłośniowy
Naczyniak krwionośny wątroby
Naczyniak krwionośny zarodkowy - hemangioblastoma
Naczyniak limfatyczny
Naczyniak z komórkami śródbłonka - hemangioendotelioma (w obrębie wątroby)
Naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipoma
Naczyniakowłókniak młodzieńczy nosogardła
Nefroblastomatoza
Nerczak mezoblastyczny
Nerczak torbielowaty wielokomorowy
Nerwiak niedojrzały - neuroblastoma
Nerwiak osłonkowy - schwannoma
Nerwiak węchowy zarodkowy
Niedobory odporności a rak
Niedokrwistość Fanconiego
Nowotwory o małych okrągłych komórkach występujące u dzieci
Nowotwory wtórne
Oczodół
Potworniak - teratoma
Potworniak jajnika
Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
Przerost połowiczy - hemihipertrofia
Przerzuty
Przynasady kości długich
Rak wątrobowokomórkowy - hepatoma
Raki zarodkowe
Rakowiak
Rdzeniak - medulloblastoma
Rozrodczak  -germinoma
Siatkówczak
Struniak
Stwardnienie guzowate
Śluzak serca
Torbiel naskórkowa
Wątrobiak zarodkowy - hepatoblastoma
Wodniak torbielowaty
Wrodzone nowotwory złośliwe
Wyściółczak
Zespół Beckwitha-Wiedemanna
Zespół CATCH
Zespół Denysa-Drasha
Zespół DiGeorge’a
Zespół Downa - trisomia chromosomu 
Zespół międzymózgowia - zespół Russella
Zespół von Hippla-Lindaua
Zespół Wiskotta-Aldricha
10.   Płytka sedacja
11.    Radiologia interwencyjna
12.    Stany nagłe
Głowa i szyja
·         Bakteryjne zapalenie tchawicy
·         Ciało obce w drogach oddechowych
·         Krup zakaźny
·         Ropień okołomigdałkowy
·         Ropień pozagardłowy
·         Zapalenie nagłośni
·         Zapalenie tkanki łącznej oczodołu i przedprzegrodowe
·         Zapalenie wyrostka sutkowatego...