Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Help Med

Tytuł: Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie

Autor: Marian Kawczyński

Wydanie: 2

Rok: 2015

ISBN: 9788393306497

Stron: 302

Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie wydanie drugie (czerwiec 2015). 
Zagadnienia ujęto i usystematyzowano w 42 rozdziałach (320 str.) podzielonych na III działy:
I. Ogólne zasady żywienia,
II. Żywienie dzieci zdrowych oraz
III. Leczenie żywieniowe dzieci chorych.
Zawartość merytoryczna jest zgodna ze stanem współczesnej wiedzy, aktualnie obowiązującymi normami żywieniowymi, standardami i zaleceniami ESPGHAN, APA, IŻiŻ i/lub zespołów Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii. Książka o charakterze kompendium, dostarcza wiele niezbędnych informacji, oparta jest na wieloletnim doświadczeniu autorów w pracy z dziećmi oraz na aktualnych polskich i zagranicznych osiągnięciach naukowych.Publikacja została poszerzona o nowe rozdziały m.in. Substancje dodatkowe w żywności – czy dzieci jako konsumenci są bezpieczne?
Żywienie noworodka przedwcześnie urodzonego po wypisie. Choroby ośrodkowego układu nerwowego. Książka napisana jest zrozumiałym językiem oraz usystematyzowana w 117 tabelach i zobrazowana 7 rycinami.