✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Patomorfologia kliniczna Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Patomorfologia kliniczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Patomorfologia kliniczna

Redaktor : Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury

Stron : 920

ISBN : 9788320043242

Rok wydania : 2011

Wydanie : 3

Oprawa : twarda

Format : B5

Jest to trzecie, zmienione, udoskonalone i uaktualnione wydanie podręcznika dla studentów wyższych lat medycyny, lecz skorzystać  z niego mogą także dla lekarze przygotowujący się do egzaminów specjalistycznych. W publikacji zamieszczono zasób informacji niezbędnych w codziennej współpracy klinicysty i patomorfologa.
Szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. W porównaniu z poprzednim wydaniem rozszerzono informacje z takich dziedzin, jak: hematologia, endokrynologia, patologia nowotworów, a także rozbudowano rozdział na temat HIV.
Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki skorowidz.


Spis treści :
1. ZABURZENIA W KRĄŻENIU
1.1. Wstęp
1.2. Krwotok
1.2.1. Definicja i komentarz
1.2.2. Cechy makroskopowe krwotoku
1.2.3. Przyczyny i mechanizmy powstawania krwotoku
1.2.4. Następstwa krwotoku
1.2.5. Terminologia uzupełniająca
1.3. Skaza krwotoczna i zakrzepica
1.3.1. Wstęp
1.3.2. Hemostaza
1.3.2.1.  Mechanizmy uruchamiające krzepnięcie
1.3.2.2.  Mechanizmy ograniczające krzepnięcie
1.3.3. Testy laboratoryjne oceniające sprawność hemostazy
1.3.4. Skazy krwotoczne
1.3.4.1.  Skazy naczyniowe
1.3.4.2.  Skazy płytkowe
1.3.4.3.  Skazy osoczowe
1.3.5. Zakrzepica
1.3.5.1.  Morfologia skrzepu i skrzepliny
1.3.5.2.  Losy skrzepliny
1.3.5.3.  Następstwa zakrzepicy
1.4. Żylak
1.5. Tętniak
1.6. Zator
1.6.1. Definicja i typy
1.6.2. Materiał zatorowy
1.6.2.1.  Zator z ciał stałych
1.6.2.2.  Zator z ciał płynnych i półpłynnych
1.6.2.3.  Zatory z gazów
1.7. Niedokrwienie
1.7.1. Definicja i komentarz
1.7.2. Czynnościowe przyczyny niedokrwienia
1.7.3. Organiczne przyczyny niedokrwienia ze zmianą kierunku przepływu krwi tętniczej
1.7.4. Zmiany budowy ściany tętnic, powodujące zaburzenia krążenia
1.7.4.1. Wiadomości wprowadzające
1.7.4.2. Choroby odgałęzień tętnicy głównej
1.7.4.2.1.  Miażdżyca
1.7.4.2.2.  Tak zwana miażdżyca Mönckeberga
1.7.4.2.3.  Dysplazja tętnic
1.7.4.2.4.  Zapalenia tętnic
1.7.4.3.  Choroby drobnych naczyń (small vessel disease)
1.7.4.3.1.  Zapalenia immunizacyjne
1.7.4.3.2.  Zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe (nieimmunizacyjne)
1.8. Zawał
1.9. Przekrwienie
1.9.1. Definicja
1.9.2. Przekrwienie czynne
1.9.3. Przekrwienie bierne
1.9.4. Przekrwienie mieszane
1.10. Odwodnienie hipertoniczne
1.11.Obrzęk niezapalny
1.11.1.   Definicja i charakterystyka laboratoryjna
1.11.2.   Mechanizmy powstawania obrzęku niezapalnego
1.11.3.   Mianownictwo
2. WADY WRODZONE I ZMIANY WSTECZNE
2.1. Wstęp
2.2. Wady rozwojowe całego ciała lub narządów
2.2.1. Niektóre genetycznie uwarunkowane wady rozwojowe dotyczące całego ustroju
2.3. Zanik
2.3.1. Przyczyny zaniku
2.3.2. Klasyfikacja morfologiczna zaniku
2.3.2.1.  Obrazy zaniku komórek
2.3.2.2.  Obrazy zmian w zrębie
2.4. Zwyrodnienia
2.4.1. Zwyrodnienie wodniczkowe
2.4.2. Zwyrodnienie białkowe
2.4.2.1.  Zwyrodnienia białkowe na poziomie komórki
2.4.2.2.  Zwyrodnienia białkowe pozakomórkowe
2.4.3. Zwyrodnienie węglowodanowe (polisacharydowe)
2.4.4. Zwyrodnienie tłuszczowe
2.4.4.1.  Stłuszczenie
2.4.4.2.  Otyłość
2.4.5. Zwyrodnienie mineralne
2.4.5.1.  Zwyrodnienie wapniowe
2.4.5.2.  Kamice
2.4.5.3.  Dna moczanowa
2.4.6. Zwyrodnienia barwnikowe
2.4.6.1.  Barwniki niepochodzące z hemoglobiny
2.4.6.2.  Barwniki pochodzące z hemoglobiny
2.4.6.3.  Barwniki zewnątrzpochodne
2.5. Przerwanie życia fragmentów ciała człowieka
2.5.1. Apoptoza
2.5.2. Martwica
2.5.3. Śmierć osobowości i całego ciała
3. ZMIANY POSTĘPOWE I GUZY NIENOWOTWOROWE
3.1. Definicje podstawowe
3.2. Przerost
3.3. Cykl życiowy komórek
3.3.1. Komórki nienowotworowe
3.3.2. Komórki nowotworowe
3.3.3. Klasyfikacja komórek w odniesieniu do mitozy
3.4. Rozrost
3.5. Odrost
3.6. Naprawa
3.7. Guzy nienowotworowe
3.7.1. Torbiele
3.7.2. Guzy rozrostowe nienowotworowe
4. NIEPRAWIDŁOWOŚCI RÓŻNICOWANIA I DOJRZEWANIA TKANEK. TRANSFORMACJANOWOTWOROWA
4.1. Definicje podstawowe
4.2. Metaplazja
4.3. Obrazy mikroskopowe przechodzenia tkanki prawidłowej w nowotworową
5. NOWOTWORY
5.1. Wiadomości podstawowe
5.2. Zasada budowy nowotworu
5.3. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów niezłośliwych
5.4. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów złośliwych
5.4.1. Cechy komórek nowotworu złośliwego
5.4.2. Cechy makroskopowe nowotworów złośliwych
5.4.2.1.  Charakterystyka niektórych nowotworów złośliwych w fazie początkowej
5.4.3. Sposoby i drogi szerzenia się nowotworów złośliwych
5.4.4. Wpływ ujemny nowotworów złośliwych
5.5. Zestawienie cech nowotworów niezłośliwych, złośliwych i miejscowo złośliwych
5.6. Kliniczne typy złośliwości
5.7. Leczenie nowotworów (orientacja ogólna)
5.8. Etiopatogeneza nowotworów
5.8.1. Wiadomości ogólne
5.8.2. Właściwości mutagenne czynników fizycznych
5.8.3. Właściwości mutagenne czynników chemicznych
5.8.4. Wirusy nowotworotwórcze
5.8.5. Czynniki genetyczne
5.8.6. Stany przedrakowe
5.8.7. Okoliczności pojawiania się nowotworów
5.8.8. Wpływ mechanizmów immunizacyjnych na przebieg nowotworów
5.9. Przegląd nowotworów
5.9.1. Stopniowanie kliniczne nowotworów
5.9.2. Stopniowanie histologiczne nowotworów
6. ZAPALENIA
6.1. Wstęp
6.2. Przyczyny zapaleń
6.3. Zapalenie ostre
6.3.1. Charakterystyka komórek
6.3.2. Przebieg zapalenia ostrego u człowieka o normalnej odporności
6.3.3. Postacie morfologiczne zapalenia ostrego
6.3.3.1.  Zapalenie uszkadzające
6.3.3.2.  Zapalenie wysiękowe
6.3.3.3.  Zapalenie wytwórcze
6.4. Zapalenie przewlekłe
6.4.1. Charakterystyka komórek
6.4.2. Patomorfologia zapalenia przewlekłego
6.5. Mianownictwo zapaleń
6.6. Etiologia, patogeneza i patomorfologia gruźlicy
6.6.1. Gruźlica pierwotna
6.6.2. Gruźlica popierwotna
6.6.3. Gruźlica prosowata
6.7. Ziarniniaki gruźliczopodobne
6.8. Promienica
6.9. Kiła
6.10. Choroba posurowicza
6.11. Zjawisko Arthusa
6.12. Choroba gośćcowa (reumatyczna)
6.13. Reumatoidalne zapalenie stawów
6.14. Zapalenie skórno-mięśniowe
6.15. Liszaj rumieniowaty układowy
6.16. Twardzina uogólniona
6.17. Trąd
6.18. Twardziel
6.19. Borelioza
6.20. Zapalenia w warunkach obniżonej odporności
6.20.1. Zespół nabytego braku odporności (AIDS)
6.20.2. Wpływ obniżonej odporności na zapalenia
7. PODŁOŻE MORFOLOGICZNE NIEWYDOLNOŚCI UKŁADÓW KRĄŻENIA I ODDYCHANIA
7.1. Podstawowe objawy chorób płuc i serca
7.2. Podłoże morfologiczne niewydolności serca
7.2.1. Patofizjologia ogólna
7.2.2. Czynniki wpływające ujemnie na czynność serca
7.2.2.1.  Czynn ...