Podstawy patologii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Podstawy patologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł: Podstawy patologii

Autor: Domagała Wenancjusz, Chosia Maria, Urasińska Elżbieta

Wydanie: 1

Rok: 2019

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 706

ISBN: 9788320034998

Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych. Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii. Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień. Książka jest adresowana do studentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.