Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Tytuł: Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych

Autor: Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein

Format: A5

Liczba stron: 170

ISBN: 978-83-7537-059-1

Tematyka

Doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty pracy socjalnej można osiągnąć poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z klientem. Wyjście do osób potrzebujących i wejście w ich naturalne środowisko to fundament pracy socjalnej. Niestety biurokracja i formalizm – wszechobecne w pomocy społecznej, zabijają prawdziwą jakość pomocy. Szansą wyjścia z tego zaklętego kręgu jest asystentura jako metoda pracy. Obecnie nie jest ona jeszcze zbyt popularna, ale już wkrótce to się zmieni! Dobiegają końca prace nad przepisami wprowadzającymi obowiązek zatrudniania asystentów rodzin w placówkach pomocy społecznej. Warto już dziś zainteresować się tą kwestią!Korzyści

Dzięki poradnikowi:


usprawnisz swoją pracę i zaoszczędzisz czas
przygotujesz swoją placówkę do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zyskasz dostęp do przydatnych informacji i wskazówek, zarówno prawnych, jak i praktycznych
podniesiesz efektywność działania swojej placówki, a dzięki wdrożeniu strategii asystentury unowocześnisz ją
będziesz mógł wykorzystać liczne przykłady oraz wzory formularzy i kart pracy przydatnych w codziennych obowiązkach asystentaSpis treści

Wstęp
Zagadnienia prawne, m.in. rodzina, niepełnosprawność i upośledzenie psychiczne w polskim porządku prawnym, obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny w placówkach pomocy społecznej
Asystentura rodzin, m.in.: cel asystentury, profil asystenta, diagnoza, kontrakt, narzędzia pracy asystenta, przykłady
Inne rodzaje asystentur, m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, asystent osoby z zaburzeniami psychicznymi, przykłady
Metody pracy asystenta, m.in.: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności zawodowych, wideotrening, grupy wsparcia, przykłady
Wdrażanie asystentury w pomocy społecznej w Polsce
Zakończenie
Słowniczek


Autorzy

Anna Dunajska – pedagog specjalny; wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego; specjalista pracy socjalnej; autorka licznych projektów z zakresu pomocy społecznej; koordynator projektu o asystenturze; autorka licznych publikacji na temat pomocy społecznej i wolontariatu;

Daria Dunajska – pedagog specjalny; asystent-praktyk m.in. osób z zaburzeniami psychicznymi; asystent-trener pracy wspomaganej; prowadzi świetlicę terapeutyczną;

Beata Klein – prawnik MOPS w Gdańsku.