Żywność a zdrowie człowieka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Żywność a zdrowie człowieka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Żywność a zdrowie człowieka

Rok: 2023

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 240

ISBN: 9788322794647

Wśród licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych na temat prawidłowego odżywiania istnieje wiele błędnych stereotypów dotyczących związku odżywiania z powstawaniem różnych chorób i procesem starzenia, które nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań. Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka prozdrowotnych składników żywności, które mają istotny wpływ na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego do późnej starości.
Treść monografii Żywność a zdrowie człowieka zawiera zróżnicowane tematycznie zagadnienia, mające na celu przybliżenie studentom szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej m.in.: relacji pomiędzy zmianami żywieniowymi a chorobami nowotworowymi, synergizmu i antagonizmu pomiędzy składnikami mineralnymi oraz mineralno-witaminowymi, aktywności biologicznej peptydów, substancji antyodżywczych występujących w żywności, psychologicznych aspektów jedzenia i nadwagi, psychobiotyków i ich wpływu na zdrowie psychiczne, oddziaływania składników żywności na kształtowanie funkcji psychofizycznych człowieka oraz żywienia spersonalizowanego i jego ograniczeń. Omówiono też prozdrowotne składniki żywności istotne w profilaktyce przeciwnowotworowej. Obecna monografia, mimo pojawiających się opracowań przeglądowych, wypełnia lukę wynikającą z braku tego typu kompleksowych opracowań w języku polskim, obejmujących ww. zagadnienia.
Książka adresowana jest głównie do studentów mikrobiologii, biotechnologii, technologii żywności, kierunków medycznych, a także do osób zainteresowanych problematyką zdrowego odżywiania. Cytowana literatura umożliwia czytelnikowi dotarcie do oryginalnych prac dotyczących poszczególnych zagadnień.

Od Autorów