Żywienie koni - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Żywienie koni

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wieś Jutra

Tytuł: Żywienie koni

Autor: Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski

Rok wydania: 2014

Oprawa: twarda
Stron: 135
W procesie ewolucyjnym przewód pokarmowy koni został przy­stosowany do trawienia różnorodnych pasz roślinnych zawierających duże ilości włókna. Pokarm był pobierany często i w małych ilościach. Przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany do trawienia dużej ilości pasz treściwych oraz małej częstotliwości odpasów. Podawane koniom pasze oraz sposoby karmienia, poza pokryciem potrzeb po­karmowych, muszą być dostosowane do budowy i fizjologii przewodu pokarmowego ukształtowanych w wyniku ewolucji tego gatunku.Podstawowym składnikiem prawidłowego i ekonomicznego żywienia koni, bez względu na rodzaj użytkowania, powinny być pasze objętościowe. Konieczne przy wzroście młodych koni i użyt­kowaniu dodatki ziarna, białka, składników mineralnych i witamin oraz innych suplementów powinny być stosowane tylko w celu uzu­pełnienia niezbędnych składników odżywczych. Nadmiar składników pokarmowych, do których trawienia przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany, może powodować niebezpieczeństwo zaburzeń w trawieniu i w konsekwencji spowodować zmniejszenie wydajności w pracy, schorzenia oraz upadki.Żywienie jest jednym z czynników środowiskowych decydującym o kosztach utrzymania, wydajności koni w pracy oraz ich zdrowiu. Należy podkreślić, że bardzo dobrym żywieniem nie da się zrobić mistrza olimpijskiego z konia o miernych założeniach genetycznych. Natomiast u bardzo dobrych koni drastyczne błędy w żywieniu na pewno pogorszą ich wyniki i stan zdrowia. Udział żywienia w struk­turze kosztów wychowu i utrzymania koni waha się od 10 do ponad 40%. W prawidłowym zarządzaniu żywieniem koni powinny być uwzględnione następujące czynniki:•    budowa i fizjologia przewodu pokarmowego,•    możliwości pobrania różnych pasz,•    stosunek pasz objętościowych do treściwych zapewniający do­stateczny udział włókna,•    zbilansowanie dawek (energia, białko, związki mineralne i wi­taminy),•    wpływ żywienia na wzrastanie i rozwój źrebiąt oraz wydajność koni w pracy,•    koszty produkcji (zakupu) oraz jakość stosowanych pasz,•    optymalizacja kosztów żywienia,•    schorzenia wywoływane nieprawidłowym żywieniem.