Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

Wydanie: 3

Rok: 2015

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 560

ISBN: 9788301163204

W obecnym trzecim już wydaniu uwzględniono wyniki badań naukowych, które przyczyniły się do istotnego wzrostu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w ostatnich kilkunastu latach, weryfikując i zmieniając poglądy na niektóre ważne problemy żywieniowe. Zagadnienia wykraczające poza podstawy nauki o żywieniu przeniesiono i omówiono bardziej szczegółowo w książce Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 (WN PWN, 2009), dokonano także drobnych zmian w strukturze poszczególnych części podręcznika, poprzedzając je krótkimi wprowadzeniami.
Kontynuację publikacji stanowi tom II poświęcony żywieniu człowieka zdrowego i chorego oraz tom trzeci traktujący o związkach żywienia ze zdrowiem rozpatrywanych na poziomie populacji, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.