Zwarcia w systemach elektroenergetycznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: WNT

Tytuł: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

Autor: Kacejko Piotr, Machowski Jan

Wydanie: 3

Rok: 2015

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 482

ISBN: 9788363623326

Projektując nowe urządzenia techniczne i analizując przydatność urządzeń eksploatacyjnych, należy sprawdzić, jak będą się one zachowywać, gdy będą narażone na takie zakłócenia, jak zwarcia w elementach systemu elektroenergetycznego.

Oto książka, która ułatwi uporanie się z tym zadaniem. W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych.

Omówiono zalecenia norm międzynarodowych odnośnie do wyznaczania wielkości zwarciowych oraz określania skutków zwarć.

Podano wiele przykładów obliczeniowych związanych z praktycznymi problemami dotyczącymi doboru aparatury łączeniowej oraz nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono algorytmy i metody numeryczne stosowane w programach komputerowych oraz przykłady programów komputerowych używanych do wykonywania obliczeń zwarciowych. Podano także metody ograniczania prądów zwarciowych oraz omówiono metody i urządzenia do ich pomiaru i rejestracji.

Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych oraz inżynierom zajmującym się analizą zwarć w projektowaniu i eksploatacji systemów elektroenergetycznych.