Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Autor: Wiśniewski Szymon

Rok: 2015

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 224

ISBN: 9788379695218

Prezentowana książka dotyczy dostępności transportowej, która pozwala na ocenę efektywności działań inwestycyjnych w różnych skalach geograficznych. Autor skupił się na zbadaniu zróżnicowania dostępności miast województwa łódzkiego w zakresie wyposażenia w infrastrukturę, funkcjonowania transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Książka może zainteresować z jednej strony m.in. gestorów infrastruktury transportowej, instytucje kreujące politykę transportową i przestrzenną na poziomie lokalnym i regionalnym czy instytucje kierujące organizacją transportu zbiorowego. Z drugiej zaś może być pomocna w ujęciu dydaktycznym, np. przy realizacji projektów związanych z geografią transportu.
Autor stosuje bardzo różnorodne podejścia metodyczne. Powoduje to, że książka staje się niejako podręcznikowym przeglądem metod analizy wyposażenia infrastrukturalnego oraz dostępności transportowej. Autor posługuje się m.in. nowatorską metodą identyfikowania istnienia określonej rangi elementów sieci w ekwidystantach wokół badanych ośrodków miejskich, a także prezentuje bardzo dokładne badania połączeń kolejowych i autobusowych w oparciu o rozkłady jazdy. Podjęte badania bazują na pełnej macierzy obejmującej wszystkie relacje dwustronne między 44 miastami regionu.