Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży

Autor: Anna Zwierzchowska 

Data wydania: 2013

Wydawca: AWF Katowice

Wymiary: 165 x 240 

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-64036-05-7

Niniejsza praca jest kontynuacją zainteresowań badawczych autorki ogniskujących się wokół problemów rozwojowych dzieci i młodzieży obciążonej deficytem słuchu. Efektem tych zainteresowań były prowadzone badania w latach 2005-2008, i opublikowana monografia pt. Głuchota a uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego i moto-rycznego dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne oraz implikacje praktyczne (2009). Dotychczas w publikacjach surdopedagogicznych odnajduje się nieliczne przyczynkowe badania weryfikujące wzajemne związki i ich siłę w odniesieniu do różnych aspektów rozwoju człowieka. Zbadanie zależności pomiędzy rozwojem somatycznym a funkcjonalnym oraz zróżnicowania płciowego w populacji z dysfunkcjami słuchu jest zasadniczym celem tej pracy. Miejmy nadzieję, że wskazany obszar badań i ich analiza będzie stanowić nowy wkład poznawczy w surdopedagogice.