Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych

Autor: Pielecki Andrzej

Rok: 2012

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 210

ISBN: 9788377843802

Dr Andrzej Pielecki jest cenionym pedagogiem specjalnym zarówno jako badacz, jak i dydaktyk. W jego dorobku naukowym jest wiele prac oryginalnych i przeglądowych, rozdziałów książek oraz zbiorowych opracowań. Niniejsza praca stanowi dzieło szczególne, nie tylko w dorobku Autora. Podjął on niezwykle ważny temat, a mianowicie zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych. O ile o samych postawach napisano wiele, to na temat efektów ich poprawiania wiemy mało. Podejmując go, Autor nie tylko wniósł istotny wkład do teorii pedagogiki specjalnej, ale i do jej praktyki w poszerzonym wymiarze. Książka jet adresowana nie tylko do pedagogów specjalnych, ale przede wszystkim do nauczycieli szkół powszechnych, gdzie dochodzi do wymuszonej lub naturalnej integracji uczniów pełno- i niepełnosprawnych. Jądrem publikacji są wyniki ",eksperymentu pedagogicznego",, który jest przeprowadzany stosunkowo rzadko, mimo że jest to podstawowa metoda badań naukowych. Jego realizacja wymagała dużego nakładu pracy zarówno konceptualnej (analiza literatury przedmiotu), jak i weryfikacyjnej (zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu).