Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK

Tytuł: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Rok: 2021

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 314

ISBN: 9788323138266

25 lat funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / 3

Przedmowa / 9

Andrzej Kostrzewski
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 25 lat realizacji programu, znaczenie poznawcze i aplikacyjne / 11

Stacje Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Adam Olszewski
Stacja Bazowa Kampinos / 33

Krzysztof Krakowski
Stacja Bazowa Karkonosze / 39

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Ireneusz Sobota
Stacja Bazowa Koniczynka / 45

Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak, Jakub Bratkowski
Stacja Bazowa Puszcza Borecka / 55

Przemysław Stachyra
Stacja Bazowa Roztocze / 63

Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba
Stacja Bazowa Różany Strumień / 71

Józef Szpikowski, Monika Domańska, Andrzej Kostrzewski, Robert Kruszyk, Grażyna Szpikowska
Stacja Bazowa Storkowo / 77

Witold Bochenek, Eugeniusz Gil, Krzysztof Kiszka
Stacja Bazowa Szymbark / 87

Marek Jóźwiak
Stacja Bazowa Śwęty Krzyż / 95

Lech Krzysztofiak
Stacja Bazowa Wigry / 103

Jacek Tylkowski
Stacja Bazowa Wolin / 109

Stan środowiska w Polsce

Jacek Tylkowski
Stan geoekosystemów Polski w 2015 roku na podstawie badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / 119

Jacek Goszczyński, Elwira Jutrowska
Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na podstawie badań monitoringowych w 2015 roku / 129

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Witold Bochenek
Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996–2015 / 139

Janina Borysiak
Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu / 145

Janina Borysiak
Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) / 153

Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Krzysztof Skotak, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak
Depozycja zanieczyszczeń – Case Study Puszcza Borecka / 159

Ewa A. Dembowska, Adam Solarczyk, Paweł Napiórkowski
Występowanie zagrożonego gatunku okrzemki Fragilaria reicheltii(Voigt) Lange-Bertalot w jeziorach zlewni Strugi Toruńskiej – badania wstępne / 161

Monika Domańska
Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) / 165

[...]