Zielona energia w Polsce - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zielona energia w Polsce

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CeDeWu

Tytuł: Zielona energia w Polsce

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 358

ISBN: 9788375564679

Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Popularność odnawialnych źródeł energii wiąże się z możliwością redukcji emisji CO2, ograniczenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystania krajowego potencjału środowiskowego, a także rozwoju lokalnego. Ponadto pozwalają na przesunięcie granicy zasobowej, aktywizację regionów rolniczych, specjalizację produkcji rolnej, a także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska przyrodniczego (ograniczenie emisji CO2).
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE przynosi nie tylko korzyści, często ",zielona energia", postrzegana jest jako droższe źródło energii. Obawy budzi także wykorzystanie użytków rolnych na cele przemysłowe kosztem produkcji żywności.
Niejednoznaczność w postrzeganiu ",zielonej energii", wymaga zatem ciągłego stawiania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi.
Autorom tej książki zależało, aby pokazać, iż stosowanie odnawialnych źródeł energii ma złożony charakter, dlatego podjęli próbę identyfikacji uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przesłanek opłacalności działalności gospodarczej w tym segmencie rynku energii, czyniąc to na przykładzie Polski. Zagadnienia w książce zostały przy tym ujęte w sposób problemowy, aby nie tylko wyjaśniać złożoność omawianych procesów, ale także wskazywać obszary ważne dla dalszej dyskusji, uwzględniającej zarówno tło międzynarodowe, jak i interesy wszystkich uczestników rynku energii.