✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zdrowie publiczne Andrzej Wojtczak Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Zdrowie publiczne

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 88,93 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Zdrowie publiczne

  Autor : Andrzej Wojtczak

  Stron : 226

  ISBN : 9788320038606

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem  z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego.
  Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych.
  Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych.

  Spis treści :
  Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego 
  1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu 
  1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia 
  1.3. Zdrowie w systemie wartości osobistych i społecznych 
  1.4. Zdrowie jednostki a zdrowie społeczności 
  Rozdział 2. Zdrowie publiczne ? definicje, cele i zadania 
  2.1. Ewolucja pojęcia i zakresu zdrowia publicznego 
  2.2. Podstawowe zadania zdrowia publicznego 
  2.3. Podstawy naukowe zdrowia publicznego 
  2.4. Zdrowie publiczne a medycyna lecznicza 
  2.5. Niejednoznaczność pojęcia ?zdrowie publiczne? 
  2.6. Zdrowie publiczne a ochrona zdrowia 
  Rozdział 3. U źródeł zdrowia publicznego 
  3.1. Początki wiedzy o przyczynach chorób 
  3.2. Era epidemii chorób zakaźnych 
  3.3. Odkrycia naukowe jako podstawa rozwoju ochrony zdrowia 
  3.4. Powstanie i rozwój bakteriologii 
  3.5. Początki zorganizowanej ochrony zdrowia 
  3.6. Powstanie i rozwój higieny publicznej 
  3.7. Od higieny publicznej do zdrowia publicznego 
  3.8. Zdrowie publiczne we Francji 
  3.9. Higiena publiczna w Niemczech 
  3.10. Zdrowie publiczne w Wielkiej Brytanii 
  3.11. Zdrowie publiczne w Ameryce Północnej 
  3.12. Zdrowie publiczne w innych krajach Europy 
  3.13. Rozwój higieny społecznej 
  3.13.1. Higiena społeczna a medycyna społeczna 
  3.13.2. Medycyna społeczna jako dyscyplina uniwersytecka 
  3.14. Medycyna zapobiegawcza i medycyna środowiskowa 
  3.14.1. Medycyna zapobiegawcza lub prewencyjna 
  3.15. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne w Polsce 
  3.15.1. Od medycyny społecznej do zdrowia publicznego 
  Rozdział 4. Globalne wyzwania zdrowotne  
  4.1. Zmiany populacji globu i ich uwarunkowania 
  4.2. Transformacja epidemiologiczna 
  4.3. Transformacja demograficzna 
  4.4. Sytuacja zdrowotna w krajach rozwijających się 
  4.5. Sytuacja zdrowotna w Polsce 
  4.6. Nowe zagrożenia zdrowotne 
  Rozdział 5. Polityka zdrowotna i polityka społeczna państwa 
  5.1. Cele i zakres polityki zdrowotnej 
  5.2. Odpowiedzialność państwa w sprawach zdrowia 
  5.3. Zakres polityki społecznej 
  5.3.1. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych 
  5.4. Patologie społeczne i ich konsekwencje 
  5.5. Międzynarodowe regulacje polityki społecznej 
  5.6. Polityka społeczna starzejących się społeczeństw 
  5.7. Konstytucyjne gwarancje w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej 
  5.8. Zdrowie a samorządy terytorialne 
  5.8.1. Uregulowania prawne samorządów w zakresie zdrowia 
  5.8.2. Zadania samorządów gminnych 
  5.8.3. Zadania samorządów powiatowych 
  5.8.4. Zadania samorządów wojewódzkich 
  5.8.5. Samorządy a zakłady opieki zdrowotnej 
  Rozdział 6. Determinanty zdrowia 
  6.1. Czynniki ryzyka zdrowotnego 
  6.2. Styl życia ? definicja i implikacje zdrowotne 
  6.3. Aktywność fizyczna a zdrowie 
  6.4. Sposób odżywiania a zdrowie 
  6.5. Stres a zdrowie 
  6.6. Uzależnienia i mechanizmy ich powstawania 
  6.6.1. Narkomania jako problem zdrowia publicznego 
  6.6.2. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie 
  6.6.3. Uzależnienie od alkoholu 
  6.7. Zagrożenia zdrowia ze strony środowiska naturalnego 
  6.8. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie 
  6.9. Wykształcenie a zachorowania 
  6.10. Czynniki kulturowe a zdrowie 
  6.11. Czynniki genetyczne a zachowania 
  Rozdział 7. Polityka prozdrowotna oraz promocja zdrowia 
  7.1. Cele i założenia polityki prozdrowotnej 
  7.2. Wielosektorowość działań zdrowia publicznego 
  7.3. Polityka prozdrowotna a promocja zdrowia 
  7.4. Promocja zdrowia 
  7.4.1. Rola promocji zdrowia 
  7.4.2. Model społeczno-ekologiczny promocji zdrowia 
  7.5. Kształcenie i edukacja zdrowotna 
  7.6. Od edukacji do promocji zdrowia 
  7.7. Promocja zdrowia a zapobieganie chorobom 
  7.8. Rodzaj i zakres działań zapobiegawczych 
  7.8.1. Badania profilaktyczne w chorobach układu krążenia 
  7.8.2. Badania profilaktyczne w chorobach nowotworowych 
  7.8.3. Zapobieganie chorobom układu oddechowego 
  7.8.4. Zapobieganie cukrzycy insulinoniezależnej 
  7.8.5. Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych 
  7.8.6. Badania przesiewowe (skriningowe) 
  7.8.7. Genetyczne badania przesiewowe 
  7. 9. Narodowy Program Zdrowia
  7.10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007?2015  
  7.10.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia  
  7.10.2. Cele operacyjne dotyczące zwalczania czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia  
  7.10.3. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji  
  7.10.4. Działania służby zdrowia i samorządu terytorialnego  
  7.10.5. Koordynacja działań międzyresortowych  
  Rozdział 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia  
  8.1. Początki współpracy międzynarodowej  
  8.2. Panamerykańska Organizacja Zdrowia  
  8.3. Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej  
  8.4. Organizacja Zdrowia Ligi Narodów  
  8.5. Liga Towarzystw Czerwonego Krzyża  
  8.6. Biuro Zdrowia Administracji NZ ds. Pomocy i Rehabilitacji  
  8.7. Ewolucja filozofii współpracy międzynarodowej  
  8.8. Organizacje międzynarodowe i międzyrządowe systemu ONZ współpracujące w zakresie zdrowia  
  8.8.1. Cele i zadania agend i organizacji systemu ONZ  
  8.9. Wyspecjalizowane agendy systemu ONZ  
  8.9.1. Światowa Organizacja Zdrowia  
  8.9.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy  
  8.9.3. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa  
  8.9.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury  
  8.9.5. Bank Światowy  
  8.9.6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
  8.10. Programy i fundusze systemu ONZ  
  8.10.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju  
  8.10.2. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych  
  8.10.3. Centrum ds. Osiedli Ludzkich ONZ ? HABITAT  
  8.10.4. Fundusz Działań Populacyjnych Narodów Zjednoczonych  
  8.10.5. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej  
  8.11. Programy, fundusze i jednostki organizacyjne ONZ  
  8.11.1. Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom ONZ  
  8.11.2. Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców  
  8.11.3. Organizacja NZ ds. Pomocy w Klęskach Żywiołowych  
  8.11.4. Międzynarodowy Program Kontroli Używania Leków  
  8.11.5. Uniwersytet Narodów Zjednoczonych  
  8.12. Organizacje pozostające poza systemem ONZ  
  8.12.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
  8.12.2. Światowa Organizacja Handlu  
  Rozdział 9. Zdrowie w programach organizacji europejskich  
  9.1. Unia Europejska  
  9.1.1. Sprawy zdrowia w działaniach Unii Europejskiej  
  9.1.2. Zdrowie publiczne w Traktacie Amsterdamskim  
  9.1.3. Priorytety programu badań w zakresie zdrowia na lata 2008?2013  
  9.1.4 Europejska strategia zdrowia  
  9.2. Rada Europy  
  9.2.1. Zadania Rady Europy  
  9.2.2. Programy Rady Europy w zakresie zdrowia  
  Rozdział 10. Globalizacja a zdrowie publiczne  
  10.1. Cechy globalnego rynku  
  10.2. Siły napędowe globalizacji  
  10.3. Skutki globalizacji  
  10.4. Zdrowie publiczne w dobie globalizacji  
  10.5. Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne  
  10.6. Nowe Międzynarodowe regulacje zdrowotne  
  Rozdział 11. Główne systemy opieki zdrowotnej  
  11.1. Podstawowe wartości systemów opieki zdrowotnej  
  11.2. Podstawowe systemy opieki zdrowotnej  
  11.2.1. Model ubezpieczeniowy opieki zdrowotnej Bismarcka  
  11.2.2. Model budżetowy opieki zdrowotnej Beveridge?a  
  11.2.3. Model ochrony zdrowia Siemaszki  
  11.2.4. Model skandynawski opieki zdrowotnej, tzw. hybrydowy  
  11.2.5. Model wolnorynkowy opieki zdrowotnej  
  Rozdział 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego
  12.1. Rozwój szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych  
  12.2. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Europie  
  12.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce  
  Dodatek. Definicje i określenia pojęć z zakresu zdrowia publicznego  
  Piśmiennictwo  
  Skorowidz nazwisk  
  Skorowidz