✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zdrowie publiczne Iwona Bojar, Hanna Maria Kachaniuk, Katarzyna Kocka Teresa Kulik, Maciej Latalski CZELEJ
img
img

Zdrowie publiczne

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 79,00 złCena: 63,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Zdrowie publiczne

  Autor : Iwona Bojar, Hanna Maria Kachaniuk, Katarzyna Kocka

  Redaktor : Teresa Kulik, Maciej Latalski

  Stron : 311

  ISBN : 8388063960

  Rok wydania : 2002

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych, ale również instytucji życia społecznego i indywidualnego zachowania ludzi.
  Publikacja przedstawia koncepcje zdrowia w medycynie, standardy opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz opieki medycznej nad młodzieżą szkolną. Autorzy wyjaśniają różnicę w definiowaniu pojęć zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Książka przedstawia też zróżnicowaną politykę ochrony zdrowia w krajach europejskich i w Polsce oraz podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny i jej wpływem na zdrowie jednostek.


  Spis treści :
  Wstęp
  Rozdział 1. Koncepcja zdrowia w medycynie
  1.1. Historyczno-ewolucyjna koncepcja zdrowia
  1.2. Koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna
  1.3. Paradygmat socjomedyczny zdrowia
  1.4. Paradygmat socjoekologiczny zdrowia
  1.5. Promocja zdrowia
  1.6. Wychowanie zdrowotne
  1.7. Edukacja zdrowotna
  1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna
  2.1. Zakres i zadania medycyny społecznej
  2.2. Zakres i zadania zdrowia publicznego
  2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej w Polsce
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 3. Czynniki kształtujące stan zdrowia
  3.1. Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce
  3.2. Czynniki psychiczne jako problem społeczny
  3.3. Sytuacja demograficzna w Polsce
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 4. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem
  4.1. Zachowania zdrowotne
  4.2. Sposób odżywiania się a zdrowie
  4.3. Palenie tytoniu a zdrowie
  4.4. Picie alkoholu a zdrowie
  4.5. Aktywność fizyczna a zdrowie
  4.6. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych
  4.7. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 5. Systemowy model ochrony zdrowia
  5.1. Standardy opieki w zdrowiu i w chorobie
  5.2. Ubezpieczenia zdrowotne
  5.3. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
  5.4. Orzecznictwo lekarskie
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Źródła prawne
  Rozdział 6. Polityka zdrowotna
  6.1. Definicje i zakres polityki zdrowotnej
  6.2. Systemy opieki zdrowotnej
  6.3. Założenia Narodowego Programu Zdrowia
  6.4. Odpowiedzialność za politykę zdrowotną
  6.5. Zasady projektowania opieki zdrowotnej
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 7. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie
  7.1. Rodzina jako system społeczny, tożsamość rodziny
  7.2. Rodzina miejscem edukacji zdrowotnej
  7.3. Patologia życia w rodzinie
  7.4. Formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 8. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego
  8.1. Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu
  8.2. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV
  8.3. Aktywność i uprawianie sportu
  8.4. Wypoczynek czynny i bierny
  8.5. Profilaktyka uzależnień
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Rozdział 9. Koncepcja medycyny pracy
  9.1. Struktura i zadania Służb Medycyny Pracy
  9.2. Zapobieganie chorobom zawodowym i parazawodowym
  9.3. Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia
  Załącznik nr 1. Wykaz chorób zawodowych
  Rozdział 10. Opieka nad zdrowiem osób starszych
  10.1. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego
  10.2. Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą starszą
  10.3. Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka
  10.4. Znaczenie rodziny w opiece
  10.5. Priorytetowe kierunki działań związane ze starzeniem się jednostek i społeczeństw
  Ćwiczenia sprawdzające
  Bibliografia