✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego Krystyna Kimak CZELEJ
img
img

Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

Autor : Krystyna Kimak

Stron : 102

ISBN : 8388063952

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej - zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji.
Każdy z modułów zawiera wskazówki dotyczące oceny efektywności działań pielęgniarskich. Wszystkie one spełniają kryteria współczesnych procedur terapeutycznych typowych dla nowoczesnego pielęgniarstwa klinicznego. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w postaci punktów do realizacji lub tabel ułatwiających poznanie problemów. Szczególnie istotny jest praktyczny aspekt książki, która ułatwia pielęgniarkom pracującym na psychiatrii postępowanie z pacjentami.


Spis treści :
1.       Standard przyjęcia pacjenta do poradni i szpitala
·         Przyjęcie pacjenta do poradni zdrowia psychicznego
·         Psychoedukacja pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego spostrzegania problemów związanych z choroba psychiczną
·         Terapia pacjenta w oparciu o zasady i techniki elementarnej psychoterapii oraz udział pielęgniarki w procesie psychoterapii elementarnej
·         Działania pielęgniarki ukierunkowane na adaptację wstępną do warunków szpitala
·         Dalszy proces adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych
·         Działania pielęgniarki ukierunkowane na podtrzymanie aktywności pacjenta ze schizofrenią rezydualną
·         Opieka pielęgniarska wynikająca z kompleksowego postępowania wobec pacjenta hospitalizowanego z zespołem depresyjnym, tendencjami suicydalnymi
·         Kompleksowa opieka pielęgniarska wobec pacjenta z rozpoznanym złośliwym zespołem neuroleptycznym NMS (Neuroleptic Malignant Syndrome)
·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym, przejawiającego zachowania agresywne i gwałtowne
2.       Standard dokumentacji pielęgniarskiej oddziału psychiatrycznego
·         Ogólne informacje o pacjencie
·         Informacje szczegółowe o pacjencie
·         Ocena ogólnego stanu psychofizycznego pacjenta/pacjentki
·         Zabiegi higieniczne
·         Karta procesu pielęgnowania
·         Badania laboratoryjne i kontrolne
·         Konsultacje
·         Leczenie zabiegami elektrycznymi
·         Objawy uboczne i powikłania terapii
·         Leczenie zabiegami elektrycznymi
·         Premedykacja
·         Psychoedukacja grupowa
·         Obserwacja zachowań chorego w nocy
·         Wskazówki dotyczące zapobiegania nawrotom choroby po aktualnej hosptalizacji
3.       Standard opieki pielęgniarskiej i socjalizacji pacjenta
·         Kształtowanie umiejętności aktywnego udziału we własnej farmakoterapii
·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym z powodu anoreksji
·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym z powodu bulimii
·         Kształcenie umiejętności i nawyków celowego dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
·         Kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi
·         Opieka pielęgniarska nad pacjentem hospitalizowanym na oddziale psychiatrycznym z ostrymi zaburzeniami psychotycznymi z powodu nadużywania alkoholu
·         Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego i życia towarzyskiego u hospitalizowanego pacjenta ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi
·         Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta hospitalizowanego ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nerwicowymi
·         Opieka nad pacjentem chorym psychicznie w stanie akatyzji polekowej
·         Ostry zespół dyskinetyczny
·         Dyskinezy późne - przetrwałe
·         Opieka nad pacjentem z zespołem antycholinergicznym ośrodkowym połączonym ze stanem majaczeniowym
·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym u którego występują objawy niepożądane w przebiegu leczenia w postaci zespołu parkinsonowskiego
·         Pielęgnowanie pacjenta w zespole serotoninowym
4.       Standard wypisu chorego ze szpitala
Edukacja zdrowotna pacjenta i najbliższej rodziny, z ukierunkowaniem na utrzymanie go w możliwie jak najdłuższym okresie remisji w środowisku zamieszkania