✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego Krystyna Kimak CZELEJ
img
img

Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 19,00 złCena: 15,39 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

  Autor : Krystyna Kimak

  Stron : 102

  ISBN : 8388063952

  Rok wydania : 2002

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej - zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji.
  Każdy z modułów zawiera wskazówki dotyczące oceny efektywności działań pielęgniarskich. Wszystkie one spełniają kryteria współczesnych procedur terapeutycznych typowych dla nowoczesnego pielęgniarstwa klinicznego. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w postaci punktów do realizacji lub tabel ułatwiających poznanie problemów. Szczególnie istotny jest praktyczny aspekt książki, która ułatwia pielęgniarkom pracującym na psychiatrii postępowanie z pacjentami.


  Spis treści :
  1.       Standard przyjęcia pacjenta do poradni i szpitala
  ·         Przyjęcie pacjenta do poradni zdrowia psychicznego
  ·         Psychoedukacja pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego spostrzegania problemów związanych z choroba psychiczną
  ·         Terapia pacjenta w oparciu o zasady i techniki elementarnej psychoterapii oraz udział pielęgniarki w procesie psychoterapii elementarnej
  ·         Działania pielęgniarki ukierunkowane na adaptację wstępną do warunków szpitala
  ·         Dalszy proces adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych
  ·         Działania pielęgniarki ukierunkowane na podtrzymanie aktywności pacjenta ze schizofrenią rezydualną
  ·         Opieka pielęgniarska wynikająca z kompleksowego postępowania wobec pacjenta hospitalizowanego z zespołem depresyjnym, tendencjami suicydalnymi
  ·         Kompleksowa opieka pielęgniarska wobec pacjenta z rozpoznanym złośliwym zespołem neuroleptycznym NMS (Neuroleptic Malignant Syndrome)
  ·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym, przejawiającego zachowania agresywne i gwałtowne
  2.       Standard dokumentacji pielęgniarskiej oddziału psychiatrycznego
  ·         Ogólne informacje o pacjencie
  ·         Informacje szczegółowe o pacjencie
  ·         Ocena ogólnego stanu psychofizycznego pacjenta/pacjentki
  ·         Zabiegi higieniczne
  ·         Karta procesu pielęgnowania
  ·         Badania laboratoryjne i kontrolne
  ·         Konsultacje
  ·         Leczenie zabiegami elektrycznymi
  ·         Objawy uboczne i powikłania terapii
  ·         Leczenie zabiegami elektrycznymi
  ·         Premedykacja
  ·         Psychoedukacja grupowa
  ·         Obserwacja zachowań chorego w nocy
  ·         Wskazówki dotyczące zapobiegania nawrotom choroby po aktualnej hosptalizacji
  3.       Standard opieki pielęgniarskiej i socjalizacji pacjenta
  ·         Kształtowanie umiejętności aktywnego udziału we własnej farmakoterapii
  ·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym z powodu anoreksji
  ·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym z powodu bulimii
  ·         Kształcenie umiejętności i nawyków celowego dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
  ·         Kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi
  ·         Opieka pielęgniarska nad pacjentem hospitalizowanym na oddziale psychiatrycznym z ostrymi zaburzeniami psychotycznymi z powodu nadużywania alkoholu
  ·         Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego i życia towarzyskiego u hospitalizowanego pacjenta ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi
  ·         Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta hospitalizowanego ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nerwicowymi
  ·         Opieka nad pacjentem chorym psychicznie w stanie akatyzji polekowej
  ·         Ostry zespół dyskinetyczny
  ·         Dyskinezy późne - przetrwałe
  ·         Opieka nad pacjentem z zespołem antycholinergicznym ośrodkowym połączonym ze stanem majaczeniowym
  ·         Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym u którego występują objawy niepożądane w przebiegu leczenia w postaci zespołu parkinsonowskiego
  ·         Pielęgnowanie pacjenta w zespole serotoninowym
  4.       Standard wypisu chorego ze szpitala
  Edukacja zdrowotna pacjenta i najbliższej rodziny, z ukierunkowaniem na utrzymanie go w możliwie jak najdłuższym okresie remisji w środowisku zamieszkania