Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: EDICON
 • Stara Cena: 126,00 złCena: 98,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

  Autor: lek. stom. Marta Szymańska-Sowula, mgr Katarzyna Chmiel

  Stron: 464

  Oprawa: Spirala

  Rok: 2018

  ISBN: 978-83-943650-1-1

  Książka zatytułowana Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON, powstała z myślą o słuchaczach kierunków stomatologicznych (asystentka i higienistka stomatologiczna). Jednak rozległa wiedza teoretyczna i praktyczna autorek, umiejętnie i przystępnie wyłożona w tej publikacji, sprawia, że ta pozycja może stać się przydatną pomocą wspierającą kształcenie nie tylko na poziomie szkół policealnych, ale także wyższych.
  Zagadnienia omówione w kolejnych rozdziałach dotyczą zarówno zasad organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym, przygotowania instrumentarium potrzebnego przy zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii czy protetyki, jak i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, a także ergonomii i zasad aseptyki. To udane połączenie wybranych kwestii z zakresu profilaktyki i leczenia zębów z praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego stanowi efekt współpracy dwóch autorek, z których jedna jest lekarzem stomatologiem, a druga higienistką stomatologiczną. Obie autorki wykładają w Szkole TEB Edukacja w Krakowie. Prezentowane w książce wiadomości zostały uzupełnione o profesjonalne zdjęcia ukazujące niezwykle szczegółowo wyposażenie autentycznego gabinetu stomatologicznego. Niewątpliwym atutem publikacji są także przykładowe zadania egzaminacyjne dla asystentek i higienistek stomatologicznych.


  Mocne strony:

  • autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,
  • recenzentem jest lekarze stomatologii,
  • przystępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,
  • książka ilustrowana profesjonalnymi zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,
  • ponad 40 kolorowych i przejrzystych schematów,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
  • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
  • ostatni rozdział został zaplanowany jako poradnik egzaminacyjny – zawiera praktyczne uwagi dotyczące zachowania podczas egzaminu, prawidłowego sposobu wykonywania zadań, przykłady zadań praktycznych.
  Spis treści:

  9 01. ABC pracy w gabinecie
  9    Przygotowanie gabinetu oraz stanowiska pracy asystentki i higienistki stomatologicznej
  11    Przygotowanie gabinetu dla pierwszego i kolejnego pacjenta
  13    Przygotowanie pacjenta do zabiegu
  14    Postępowanie w trakcie poszczególnych etapów zabiegu
  15    Uporządkowanie stanowiska pracy po zabiegu i na koniec dnia
  19 02. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego
  20    Strefa niemedyczna
  21    Strefa medyczna
  49 03. Aseptyka i antyseptyka
  49    Podstawowa terminologia
  54     Rodzaje dezynfekcji w zależności od użytej metody
  57     Rodzaje dezynfekcji w zależności od stopnia niszczenia drobnoustrojów
  57    Preparaty stosowane do dezynfekcji
  59    Podział sprzętu medycznego na strefy ryzyka (klasyfikacja Spauldinga)
  60    Wyposażenie stanowiska do dekontaminacji narzędzi
  61    Postępowanie z narzędziami dużymi i małymi obrotowymi po ich użyciu
  69    Postępowanie z końcówkami stomatologicznymi po ich użyciu
  71    Dezynfekcja systemów ssących
  73    Sterylizacja
  82    Dokumentacja procesu sterylizacji
  84    Gospodarka odpadami powstałymi w czasie pracy gabinetu stomatologicznego
  87    Postępowanie w przypadku zranienia się podczas pracy
  91 04. Ergonomia i zasady pracy
  95     Metody pracy przy pacjencie podczas zabiegów stomatologicznych
  107 05. Diagramy zębowe i numeracja uzębienia
  125 06. Stomatologia zachowawcza
  127    Metody diagnostyki próchnicy
  134    Klasyfikacje ubytków próchnicowych
  135    Rodzaje próchnicy
  139    Leczenie próchnicy
  141    Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
  143    Instrumentarium
  155    Procedury zabiegowe w stomatologii zachowawczej
  168    Materiały stomatologiczne
  197 07. Profilaktyka stomatologiczna
  221    Miejsca podlegające higienie w jamie ustnej
  233 08. Endodoncja
  233    Etiologia – przyczyny chorób miazgi
  236    Objawy chorób miazgi
  237    Diagnostyka endodontyczna
  238    Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi
  239    Instrumentarium endodontyczne
  246    Opracowanie kanałów
  246    Metody opracowania kanałów
  252    Wypełnianie kanałów korzeniowych
  259    Zabiegi (procedury) endodontyczne
  269 09. Chirurgia z implantologią
  285    Instrumentarium chirurgiczne
  294    Sprzęt chirurgiczny
  295    Wybrane zabiegi chirurgiczne
  306    Implantologia
  317 10. Protetyka stomatologiczna
  322    Charakterystyka wybranych uzupełnień protetycznych
  325    Wybrane instrumentarium protetyczne
  346    Wybrane zabiegi protetyczne w stomatologii
  366    Zabiegi estetyczne
  375 11. Ortodoncja
  377    Etiologia wad zgryzu
  378    Diagnostyka ortodontyczna
  380    Klasyfikacje wad ortodontycznych
  387    Instrumentarium ortodontyczne
  389    Rodzaje aparatów ortodontycznych
  391    Etapy zabiegu związane z przyjęciem pacjenta w celu wykonania aparatu ortodontycznego ruchomego
  397    Etapy zabiegu zakładania aparatu tałego
  401    Profilaktyka wad zgryzu
  405 12. Periodontologia
  405    Etiologia periodontopatii
  410    Jednostki chorobowe – podział chorób przyzębia
  412    Instrumentarium periodontologiczne
  415    Zabiegi w periodontologii
  429 13. Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
  430    Uruchomienie pracowni rentgenowskiej – warunki lokalowe
  431    Ochrona radiologiczna
  434     Metody radiodiagnostyki stomatologicznej
  435    Rodzaje zdjęć rentgenowskich
  439    Przygotowanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG
  443 14. Poradnik egzaminacyjny
  443    Ogólne wytyczne do egzaminu zawodowego praktycznego
  445    Przystąpienie do wykonania zadania