Zarządzanie progresywne zdrowiem. - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zarządzanie progresywne zdrowiem.

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Zarządzanie progresywne zdrowiem.

Autor: Korporowicz Violetta

Wydanie: 1

Rok: 2015

Stron: 388

ISBN: 9788326481109

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych uwarunkowań dotyczących procesu decyzyjnego. Autorzy podjęli próbę rozpoznania problemów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w sferze zdrowia, które wymuszają nowe, dogłębne podejście do zarządzania. Dodatkowo omówili metody wykorzystywane w zarządzaniu progresywnym podmiotem leczniczym.

Książka Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody wzbogacona została o liczne propozycje konkretnych rozwiązań, które ułatwią każdemu podmiotowi leczniczemu oraz instytucjom sterującym sektorem ochrony zdrowia podejmowanie strategicznych decyzji.