Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku

Autor: Kołodziejczyk-Olczak Izabela

Rok: 2014

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 288

ISBN: 9788379693047

Autorka, uwzględniając zróżnicowane przyczyny pojawienia się problemu starzejących się zasobów ludzkich organizacji, postawiła pytanie: „jak można efektywnie zarządzać wiekiem z punktu widzenia kluczowych interesariuszy, jakimi są dojrzali pracownicy i same organizacje”. Odpowiedź na nie stała się celem rozprawy. (…) wartość zamiaru badawczego jest duża, na miarę rozprawy habilitacyjnej, o nie do przecenienia wartościach aplikacyjnych.

Sformułowany przez Autorkę cel opracowania wymagał szerokich studiów literatury przedmiotu polskiej i obcej, analizy zrealizowanych projektów tematycznych, przemyślanych badań empirycznych i na tej podstawie – autorskiej koncepcji zarządzania pracownikami w różnych grupach wyróżnionych ze względu na wiek w organizacji.
Sposób dojścia do celu, szczególnie jego fragment empiryczny, powstał z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych jakościowych i ilościowych i jest szczególnie mocną stroną rozprawy. (…)

Jest pozycją wyróżniającą się zarówno pod względem podejmowanej problematyki, jak i zastosowanej metodologii badawczej. Wypełnia lukę w wiedzy i wskazuje obszary koniecznej refleksji.
Z recenzji dr hab. Alicji Miś, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie