✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zarys mikologii dla pielęgniarek Wojciech Marek Baran, Anna Baranowska, Hal Elżbieta Krajewska-Kułak CZELEJ
img
img

Zarys mikologii dla pielęgniarek

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Zarys mikologii dla pielęgniarek

Autor : Wojciech Marek Baran, Anna Baranowska, Hal

Redaktor : Elżbieta Krajewska-Kułak

Stron : 220

ISBN : 8389309548

Rok wydania : 2005

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Ocenia się, że zakażenia grzybicze skóry oraz paznokci dotyczą obecnie około 10% mieszkańców Europy Zachodniej. Mikolodzy są zgodni, że grzybice (zwłaszcza stóp i paznokci) stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Przyczyną jest ogromna łatwość szerzenia się choroby, co zwiększa możliwość masowych zakażeń w grupach wysokiego ryzyka (m.in. wśród rolników, żołnierzy, strażaków, sportowców). Konieczne wydaje się uświadomienie społeczeństwu wagi problemu zakażeń grzybiczych.
Pielęgniarki, które przebywają mają największe możliwości zastosowania skutecznych metod likwidacji lub ograniczania szerzenia się grzybic. Stąd ta publikacja, która daje pielęgniarkom niezbędną wiedzę z zakresu mikologii, przedstawioną zwięźle i jasno.
Książka zawiera zestaw kolorowych rycin, przedstawiających poszczególne rodzaje grzybic, co ułatwi rozpoznawanie chorób tego typu u pacjentów.


Spis treści :
Wykaz autorów podręcznika
Część I. Objawy i leczenie grzybic skóry
Rozdział 1. Wstęp
Rozdział 2. Podstawy patomechanizmu zakażeń grzybiczych
Rozdział 3. Epidemiologia grzybic
Rozdział 4. Grzybice skóry gładkiej
Rozdział 5. Grzybica skóry owłosionej
Rozdział 6. Grzybice paznokci
Rozdział 7. Grzybica stóp i dłoni
Rozdział 8. Zakażenia grzybicze w AIDS
Rozdział 9. Grzybice głębokie
Rozdział 10. Grzybice narządu moczowo-płciowego
Rozdział 11. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne
Rozdział 12. Grzybice wywołane przez grzyby pleśniowe
Rozdział 13. Mikotoksyny
Rozdział 14. Grzyby jako alergeny
Rozdział 15. Grzybicze zakażenia szpitalne
Rozdział 16. Trudności diagnostyczno-terapeutyczne związane z grzybicami
Rozdział 17. Powietrze jako źródło zakażeń grzybiczych
Rozdział 18. Podstawy diagnostyki mikologicznej
Rozdział 19. Podstawy terapii grzybic
Część II. Pielęgnowanie i edukacja pacjentów z grzybicą
Rozdział 1. Problemy związane z zakażeniami grzybiczymi w pracy pielęgniarek
Rozdział 2. Udział pielęgniarki w diagnostyce grzybic
Rozdział 3. Arkusz do nanoszenia danych o pacjencie z grzybicą skóry
Rozdział 4. Udział pielęgniarki w farmakoterapii grzybic
Rozdział 5. Standard opieki pielęgniarskiej nad chorym z grzybicą
Rozdział 6. Udział pielęgniarki w profilaktyce zakażeń grzybiczych
Rozdział 7. Standard zapobiegania grzybiczym zakażeniom szpitalnym
Rozdział 8. Zapobieganie szerzeniu się zakażeń grzybiczych przez izolację
Rozdział 9. Standard edukacji chorego z grzybicą
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Atlas rycin