Zapobieganie błędom medycznym w praktyce - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

Autor: Sadowska Monika

Wydanie: 1

Rok: 2018

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 282

ISBN: 9788381600767

W publikacji dokonano próby zdefiniowania błędu medycznego oraz przedstawiono zasady odpowiedzialności prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sytuacji wystąpienia szkody na osobie pacjenta.

Omówiono przyczyny powstawania błędów medycznych oraz sposób ich eliminowania tak, aby ryzyko powstania błędów w opiece medycznej ograniczyć do minimum.

Opracowanie zawiera wskazówki dotyczące m.in.:
- sposobu postępowania podczas realizowania procedur medycznych,
- zasad, które należy przestrzegać, aby nie naruszać autonomii pacjenta,
- komunikacji z pacjentem i członkami zespołu terapeutycznego zapewniającej bezpieczną z perspektywy prawa opiekę zdrowotną.
Poruszono także kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego - w tym informowanie o zaistnieniu błędu, reagowanie na skargi pacjentów oraz mediację w sporach medycznych.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16.08.2018 r. określającego standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.