Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Cena: 68,17 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe

  Autor: Janka Ryszard Marian

  Wydanie: 1

  Rok: 2015

  Format: 16.8x23.8cm

  Stron: 400

  ISBN: 9788301174552

  Najistotniejszymi zagadnieniami w ochronie środowiska są eliminowanie lub ograniczanie ilości zanieczyszczeń gazowych i stałych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, m.in. dzięki stosowaniu w zakładach odpowiednich instalacji oczyszczających gazy odlotowe, oraz kontrolowanie i sterowanie poziomem ich emisji.

  W książce przedstawiono:
  budowę urządzeń stosowanych do usuwania pyłów z gazów,
  dobór i tworzenie konfiguracji systemów odpylających,
  wymagania stawiane instalacjom eksploatowanym w strefach zagrożonych wybuchem,
  zależności potrzebne do obliczania poziomów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających zarówno przy standardowych, jak i wybranych procesach technologicznych,
  metody stosowane do obliczania emisji zanieczyszczeń,
  zależności potrzebne do określania wielkości emitowanych cząstek, doboru parametrów pracy i wymaganej skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, a także przeliczania jednostek stężeń,
  problematykę obliczania emisji ditlenku węgla zgodnie z wymogami unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń.

  Analizowane zagadnienia przedstawiono w świetle obowiązujących wymogów norm i ustaw.
  Istotną część pracy stanowi zbiór przykładów obliczeniowych oraz materiałów pomocniczych w postaci tabel umożliwiających obliczanie emisji i stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, a także sterowanie eksploatacją odpylaczy.

  Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria sanitarna i procesowa, gospodarka przestrzenna, a także dla specjalistów zajmujących się ochroną powietrza w zakładach przemysłowych oraz osób odpowiedzialnych za monitorowanie emisji zanieczyszczeń.