Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2013 r. Tom 3 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2013 r. Tom 3

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2013 r. Tom 3

Rok: 2014

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 216

ISBN: 9788375997279

Rokowanie chorych na na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ukazało się w 2011 roku. W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od wydania wcześniejszej wersji wytycznych, pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia kilku nowotworów oraz w niektórych sytuacjach całkowicie zmieniły się lub uległy modyfikacji wzorce postępowania. Postęp dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalności, co ma szczególne znaczenie. Wspomniane okoliczności stanowią uzasadnienie przygotowania aktualnej wersji zaleceń.
Autorzy mają nadzieję, iż publikacja będzie stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na nowotwory.