Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej

Autor: Boczkowska Magdalena

Rok: 2015

Stron: 252

ISBN: 9788377847350

W ostatnich latach obserwujemy sukcesywnie zwiększające się zainteresowanie przedstawicieli nauk humanistycznych zagadnieniami zdrowia, choroby, zachowań zdrowotnych w kontekście kulturowych i społeczno-środowiskowych uwarunkowań stylu i jakości życia. Zachowania zdrowotne są elementem stylu życia, mają istotne znaczenie dla subiektywnej oceny jakości życia człowieka. Gdyż są uwarunkowane wieloma czynnikami o zmiennej sile oddziaływania w różnych jego fazach. […] Edukacja zdrowotna nabiera więc szczególnego znaczenia w obecnym systemie kształcenia. […] Warto także dodać, iż w wielu współczesnych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla się nie tylko doniosłość zdrowia dla jakości życia jednostek i grup społecznych ale także dla pomyślności rozwoju kulturowego, społecznego i ekonomicznego społeczeństw. Książka Magdaleny Boczkowskiej „Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej” wpisuje się w ten jakże aktualny nurt analiz i badań empirycznych uwarunkowany na badanie/diagnozowanie zachowań zdrowotnych oraz ich uwarunkowań.
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek