Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej

Autor: Krakowska Monika

Rok: 2023

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 336

ISBN: 9788323351344

Zasadniczym celem rozważań przedstawionych w tej książce jest zaproponowanie nowego konceptu – epistemicznej bańki informacyjnej – stworzonego na potrzeby teoretycznych i empirycznych dociekań w obszarze zachowań informacyjnych. Koncepcja ta, charakteryzująca określone zjawisko w kontekście aktywności informacyjnych, poprzez wnikliwą analizę różnorodnych modeli, teorii i założeń ugruntowanych w interdyscyplinarnym ujęciu nauki o informacji, powinna otworzyć nową i szerszą perspektywę dla eksploracji zachowań informacyjnych. Ma być pewnego rodzaju metateoretycznym spoiwem łączącym różnorodne podejścia, m.in. społeczne, afektywne, kognitywne, a także stanowić wielowymiarowy element empirycznie rozwijanych badań dotyczących reakcji i interakcji człowieka z informacją. Stanowi zatem prolegomena do holistycznego, wieloaspektowego i harmonijnego, poprzez ujednolicenie i usystematyzowanie różnych aspektów zachowań informacyjnych, spojrzenia zarówno na wielowymiarowy obszar wybranego kierunku badań informatologii, jak i na wszelkie, dynamicznie ewoluujące zjawiska związane z ludzką sprawczością oraz procesami informacyjnymi podejmowanymi przez człowieka w infosferze.
Fragment Wstępu