Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Continuo

Tytuł: Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich

Autor: T. Sobów, J. Sławek

Rok: 2006

Stron:190

ISBN:83-89629-53-4

Spis treści:

T. Sobów, J. Sławek: Choroba Parkinsona i inne choroby przebiegające z parkinsonizmem jako choroby neuropsychiatryczne: od prawidłowej diagnostyki do skutecznej interwencji terapeutycznej;

A. Friedman: Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie choroby Parkinsona;

B. Jasińska-Myga, G. Opala: Jakość życia chorych
z zespołami parkinsonowskimi: znaczenie objawów pozamotorycznych;

J. Sławek, D. Wieczorek: Zaburzenia poznawcze
w chorobie Parkinsona: rozpowszechnienie, patogeneza
i obraz kliniczny;

T. Sobów: Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: postępowanie;

R. Magierski, I. Kłoszewska, T. Sobów: Otępienie
z ciałami Lewy’ego;

P. P. Liberski, B. Sikorska, T. Sobów: Otępienie
w atypowych postaciach parkinsonizmu;

A. Bogucki, A. Gajos: Zaburzenia poznawcze
i psychiczne w parkinsonizmie naczyniowym;

M. Gorczowski, T. Sobów: Objawy psychotyczne
w zespołach parkinsonowskich;

M. Gorczowski, T. Sobów: Zaburzenia afektywne
w zespołach parkinsonowskich;

T. Sobów: Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona;

T. Sobów: Zburzenia snu związane z fazą REM i inne zaburzenia snu towarzyszące parkinsonizmowi;

J. Sławek: Wpływ zabiegów operacyjnych w chorobie Parkinsona na zaburzenia poznawcze i emocjonalne;

T. Sobów: Wpływ leków na stan psychiczny chorych
z chorobą Parkinsona i innymi zespołami parkinsonowskimi.