✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej Franciszek Kokot Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

Autor : Franciszek Kokot

Stron : 214

ISBN : 9788320041019

Rok wydania : 2009

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : A5

Dodruk cyfrowy drugiego, uaktualnionego wydania monografii z 2007 r.
Autor wyczerpująco przedstawił w niej praktyczne informacje na temat patofizjologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a także jednostek chorobowych z zaburzeniami tej gospodarki.
Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy rodzinnych, ale z pewnością skorzystają z niej również interniści i pediatrzy.Spis treści :
Wstęp
1. Zagadnienia ogólne
Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową
Powiązania równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Diagram Gamble'a
2. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
Przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy.
·         Zawartość wody w ustroju
·         Skład elektrolitowy płynów ustrojowych
·         Regulacja składu i objętości płynów ustrojowych
·         Regulacja izotonii płynów ustrojowych
·         Regulacja fizjologicznych wielkości przestrzeni wodnych
·         Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu
Przemiana wody
·         Pobór wody
·         Utrata wody
Przemiana sodu
·         Hiponatremia
·         Hipernatremia
Kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej
·         Uwagi ogólne
·         Patofizjologia, objawy kliniczne i terapia poszczególnych postaci zaburzeń gospodarki wodnej
-          Odwodnienie izotoniczne
-          Odwodnienie hipertoniczne (niedobór 'wolnej' wody)
-          Odwodnienie hipotoniczne (zespół niedoboru sodu)
-          Przewodnienie izotoniczne
-          Przewodnienie hipertoniczne
-          Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne)
Przemiana potasu
·         Uwagi ogólne
·         Hipokaliemia
·         Hiperkaliemia
Przemiana wapnia
·         Zawartość wapnia w ustroju
·         Regulacja kalcemii
·         Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego.
·         Wydalanie wapnia z moczem
·         Odkładanie lub uruchomienie wapnia w kościach
·         Rola wapnia w ustroju
·         Hiperkalcemia
·         Hipokalcemia
Przemiana magnezu
·         Zawartość magnezu w ustroju, przemiana i rola fizjologiczna
·         Hipomagnezemia
·         Hipermagnezemia
Przemiana fosforu
·         Zawartość fosforu w ustroju, wchłanianie i wydalanie fosforanów
·         Rola fosforu w ustroju
·         Hipofosfatemia
·         Hiperfosfatemia
3. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Definicja kwasu i zasady
Mechanizmy uczestniczące w utrzymywaniu izohydrii
·         Układy buforowe krwi i tkanek
-          Równanie Hendersona-Hasselbalcha
·         Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
·         Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej
·         Rola wątroby w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej
·         Rola układu kostnego w równowadze kwasowo-zasadowej
·         Rola przewodu pokarmowego w homeostazie kwasowo-zasadowej
Wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej
‘Luka’ anionowa
Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
·         Zaburzenia oddechowe równowagi kwasowo-zasadowej
-          Kwasice oddechowe
-          Zasadowica oddechowa
·         Nieoddechowo ('metabolicznie') uwarunkowane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
-          Kwasice nieoddechowe ('metaboliczne') - część ogólna
-          Charakterystyka poszczególnych postaci etiologicznych kwasicy nieoddechowej
-          Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)
Piśmiennictwo
Skorowidz