Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej - 2013 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej - 2013

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej

Autor: Franciszek Kokot  Edward Franek 

Rok: 2013

Wydanie:1

Oprawa: miękka foliowana

Stron: 272 

Format: 145 x 205 mm,

ISBN: 978-83-200-4606-9

W książce przedstawiono patofizjologię, diagnostykę i terapię zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.
Autorzy kładą nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych; wiele miejsca poświęcają różnego typu kwasicom i zasadowicom; szczegółowo omawiają rolę układów i narządów w gospodarce kwasowo-zasadowej.
Gruntowna znajomość tych zagadnień daje niezmierne korzyści lecznicze, takie jak ograniczenie śmiertelności z powodu biegunki wśród dzieci do wartości poniżej 1%; pozwala na uniknięcie jatrogennych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów, którzy przyjmują diuretyki, kortykosteroidy, leki nefrotoksyczne lub wpływające na przezbłonowy transport elektrolitów.
Obecnie nie można już wyobrazić sobie zwalczania wstrząsu, dializoterapii lub transplantacji serca i wątroby bez opanowania podstawowych praw rządzących homeostazą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową.
Publikacja jest adresowana do internistów, lekarzy rodzinnych, nefrologów i endokrynologów

Spis treści:
1. Zagadnienia ogólne
Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową
Powiązania równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Diagram Gamblea
2. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy
Przemiana wody
Przemiana sodu
Kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej
Przemiana potasu
Przemiana wapnia
Przemiana magnezu
Przemiana fosforu
3. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Definicja kwasu i zasady
Mechanizmy uczestniczące w utrzymywaniu izohydrii
Wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej
Luka anionowa
Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej::
- Zaburzenia oddechowe równowagi kwasowo-zasadowej
- Nieoddechowo (metabolicznie) uwarunkowane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej