✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Wykłady z fizjologii człowieka Józef Beck, Krystyna Maria Budzińska, Michał Caputa Małgorzata Maria Tafil-Klawe, Jacek Jan Klawe Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Wykłady z fizjologii człowieka

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 119,00 złCena: 99,96 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 7.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Wykłady z fizjologii człowieka

  Autor : Józef Beck, Krystyna Maria Budzińska, Michał Caputa

  Redaktor : Małgorzata Maria Tafil-Klawe, Jacek Jan Klawe

  Stron : 1152

  ISBN : 832003194X

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej.  Wszystko  to  na  bazie  najnowszych  danych  i  odkryć  naukowych.
  Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych.  Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.


  Spis treści :
  Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki
  1. Podstawy elektrofizjologii komórkowej
  Wybrane elementy budowy błony komórkowej
  ·         Kanały jonowe
  ·         Pompy jonowe
  Potencjał spoczynkowy
  ·         Geneza potencjału spoczynkowego
  ·         Znaczenie potencjału spoczynkowego
  Potencjały lokalne
  Potencjał czynnościowy
  Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek
  Synapsy
  Elektrofizjologiczne aspekty recepcji
  Kanałopatie
  2. Czynność komórek mięśniowych
  Mięśnie szkieletowe
  ·         Budowa mięśnia szkieletowego
  ·         Budowa włókna mięśniowego
  ·         Skurcz mięśnia
  ·         Skracanie się sarkomeru
  ·         Cykl mostka poprzecznego
  ·         Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych
  ·         Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru
  ·         Zużycie ATP
  ·         Źródła ATP
  ·         Mioglobina
  ·         Rodzaje włókien mięśniowych
  ·         Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli
  ·         Unerwienie mięśni i kontrola skurczu
  ·         Regulacja siły skurczu
  ·         Receptory mięśniowe- rola czucia głębokiego
  ·         Plastyczność tkanki mięśniowej
  ·         Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym
  Mięśnie gładkie
  ·         Funkcje mięśni gładkich
  ·         Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego
  ·         Struktura komórki mięśnia gładkiego
  ·         Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich
  ·         Charakterystyka skurczu tonicznego
  ·         Sterowanie skurczem mięśni gładkich
  ·         Plastyczność komórek mięśni gładkich
  3. Receptory - klasyfikacja, charakterystyka, funkcja
  Klasyfikacja receptorów
  ·         Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi
  ·         Receptory sprzężone z białkami G
  ·         Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową
  ·         Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)
  Zmiany reaktywności receptorów
  ·         Zmniejszenie reaktywności receptorów
  ·         Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów8
  4. Fizjologiczna rola tlenku azotu
  Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym
  ·         Działanie neurotoksyczne
  ·         Działanie neuroprotekcyjne
  ·         Potencjalizacja długoterminowa (LTP)
  ·         Depresja długoterminowa (LTD)
  ·         Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu
  ·         Percepcja bólu
  Reakcje naczyniowe
  Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym
  Tlenek azotu w układzie immunologicznym
  Tlenek azotu w procesie termoregulacji
  Część II. Fizjologia wybranych układów
  1. Podstawy neurofizjologii
  Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych
  ·         Kora ruchowa i górny neuron motoryczny
  ·         Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego
  ·         Pień mózgu
  ·         Szlaki zstępujące przyśrodkowe
  ·         Droga siatkowato-rdzeniowa boczna
  ·         Jądra podstawy mózgu
  ·         Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych
  ·         Móżdżek
  ·         Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku
  ·         Od zamiaru do wykonania ruchu
  Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego
  ·         Pojęcia kluczowe
  ·         Receptory mięśni i ścięgien
  ·         Odruchy rdzeniowe
  ·         Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego
  Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji
  ·         Podstawy czucia i percepcji
  ·         Narządy zmysłów
  ·         Czucie i percepcja bólu
  Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego
  ·         Układ brzeżny
  ·         Zachowania emocjonalne i poznawcze - rola poszczególnych struktur
  ·         Znaczenie układu brzeżnego
  ·         Kora mózgowa
  ·         Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci
  ·         Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze
  ·         Znaczenie kory mózgowej
  Autonomiczny układ nerwowy
  ·         Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego
  ·         Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego
  ·         Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy
  Sen zdrowego człowieka
  ·         Badanie elektroencefalograficzne
  ·         Polisomnograficzny obraz snu
  ·         Potrzeba snu
  ·         Mechanizmy kontroli snu
  Podstawy chronofizjologii
  ·         Lokalizacja zegara biologicznego
  ·         Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego
  ·         Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym
  ·         Geny zegarowe
  ·         Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków
  ·         Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe
  ·         Zegar biologiczny a starzenie
  Fizjologiczna rola podwzgórza
  2. Fizjologia krwi i układu krążenia
  Fizjologia krwi
  ·         Hematopoeza
  ·         Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego
  ·         Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne
  ·         Skład krwi
  Chłonka
  Fizjologiczna hemostaza
  ·         Ściana naczyń krwionośnych
  ·         Płytki krwi
  · & ...