✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Wykłady z fizjologii człowieka Józef Beck, Krystyna Maria Budzińska, Michał Caputa Małgorzata Maria Tafil-Klawe, Jacek Jan Klawe Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Wykłady z fizjologii człowieka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Wykłady z fizjologii człowieka

Autor : Józef Beck, Krystyna Maria Budzińska, Michał Caputa

Redaktor : Małgorzata Maria Tafil-Klawe, Jacek Jan Klawe

Stron : 1152

ISBN : 832003194X

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej.  Wszystko  to  na  bazie  najnowszych  danych  i  odkryć  naukowych.
Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych.  Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.


Spis treści :
Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki
1. Podstawy elektrofizjologii komórkowej
Wybrane elementy budowy błony komórkowej
·         Kanały jonowe
·         Pompy jonowe
Potencjał spoczynkowy
·         Geneza potencjału spoczynkowego
·         Znaczenie potencjału spoczynkowego
Potencjały lokalne
Potencjał czynnościowy
Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek
Synapsy
Elektrofizjologiczne aspekty recepcji
Kanałopatie
2. Czynność komórek mięśniowych
Mięśnie szkieletowe
·         Budowa mięśnia szkieletowego
·         Budowa włókna mięśniowego
·         Skurcz mięśnia
·         Skracanie się sarkomeru
·         Cykl mostka poprzecznego
·         Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych
·         Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru
·         Zużycie ATP
·         Źródła ATP
·         Mioglobina
·         Rodzaje włókien mięśniowych
·         Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli
·         Unerwienie mięśni i kontrola skurczu
·         Regulacja siły skurczu
·         Receptory mięśniowe- rola czucia głębokiego
·         Plastyczność tkanki mięśniowej
·         Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym
Mięśnie gładkie
·         Funkcje mięśni gładkich
·         Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego
·         Struktura komórki mięśnia gładkiego
·         Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich
·         Charakterystyka skurczu tonicznego
·         Sterowanie skurczem mięśni gładkich
·         Plastyczność komórek mięśni gładkich
3. Receptory - klasyfikacja, charakterystyka, funkcja
Klasyfikacja receptorów
·         Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi
·         Receptory sprzężone z białkami G
·         Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową
·         Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)
Zmiany reaktywności receptorów
·         Zmniejszenie reaktywności receptorów
·         Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów8
4. Fizjologiczna rola tlenku azotu
Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym
·         Działanie neurotoksyczne
·         Działanie neuroprotekcyjne
·         Potencjalizacja długoterminowa (LTP)
·         Depresja długoterminowa (LTD)
·         Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu
·         Percepcja bólu
Reakcje naczyniowe
Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym
Tlenek azotu w układzie immunologicznym
Tlenek azotu w procesie termoregulacji
Część II. Fizjologia wybranych układów
1. Podstawy neurofizjologii
Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych
·         Kora ruchowa i górny neuron motoryczny
·         Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego
·         Pień mózgu
·         Szlaki zstępujące przyśrodkowe
·         Droga siatkowato-rdzeniowa boczna
·         Jądra podstawy mózgu
·         Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych
·         Móżdżek
·         Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku
·         Od zamiaru do wykonania ruchu
Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego
·         Pojęcia kluczowe
·         Receptory mięśni i ścięgien
·         Odruchy rdzeniowe
·         Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego
Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji
·         Podstawy czucia i percepcji
·         Narządy zmysłów
·         Czucie i percepcja bólu
Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego
·         Układ brzeżny
·         Zachowania emocjonalne i poznawcze - rola poszczególnych struktur
·         Znaczenie układu brzeżnego
·         Kora mózgowa
·         Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci
·         Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze
·         Znaczenie kory mózgowej
Autonomiczny układ nerwowy
·         Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego
·         Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego
·         Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy
Sen zdrowego człowieka
·         Badanie elektroencefalograficzne
·         Polisomnograficzny obraz snu
·         Potrzeba snu
·         Mechanizmy kontroli snu
Podstawy chronofizjologii
·         Lokalizacja zegara biologicznego
·         Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego
·         Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym
·         Geny zegarowe
·         Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków
·         Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe
·         Zegar biologiczny a starzenie
Fizjologiczna rola podwzgórza
2. Fizjologia krwi i układu krążenia
Fizjologia krwi
·         Hematopoeza
·         Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego
·         Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne
·         Skład krwi
Chłonka
Fizjologiczna hemostaza
·         Ściana naczyń krwionośnych
·         Płytki krwi
· & ...