Wychowanie wobec wyzwań współczesności - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wychowanie wobec wyzwań współczesności

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Wychowanie wobec wyzwań współczesności

Rok: 2011

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 370

ISBN: 9788377840764

Prezentowana monografia stanowi ciekawy i wartościowy wkład do dyskursu nad współczesnymi zagadnieniami teorii i praktyki wychowania. Teraźniejszość w edukacji i w innych sferach życia społecznego stanowi przebogaty poznawczo obszar badawczy, z którego autorzy poszczególnych rozdziałów sporządzili nośne i trafne sprawozdania. Wartością nie do przecenienia jest zaprezentowana w pracach różnorodność wynikająca z odmiennych perspektyw ujmowania dynamiki współczesnego wychowania oraz przenikanie zagadnień postrzeganych jako szanse i zagrożenia procesu wychowania. Nośność podejmowanej problematyki kieruje monografię do rąk szerokiego grona odbiorców. Może być ona wykorzystywana w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i innych humanistycznych, wewnątrz których penetrowane są zagadnienia wychowania. Studium powinno dotrzeć także do praktyków - zarządzających edukacją, na różnorodnych szczeblach kształcenia.