Wychowanie przez muzykę - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wychowanie przez muzykę

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Petrus

Tytuł: Wychowanie przez muzykę

Autor: Piotrowska-Dumont Róża

Rok: 2012

Format: 14.5x20.0cm

Stron: 48

ISBN: 9788377201732

Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem niniejszej książki jest prześledzenie roli i funkcji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz jej wpływu na różne dziedziny kultury i przejawów ludzkiego życia, a w szczególności na wychowanie oraz samowychowanie człowieka. Problematyka książki jest dziś bardzo aktualna, choć temat niniejszy może wydawać się nazbyt ogólny i pojemny. Do wrażliwości innego człowieka, w naszym przypadku słuchacza muzyki, dotrzeć można jedynie drogą stwarzania wartości autentycznych, uniwersalnych, autentyzm ów rozumieć należy jako szczerość wypowiedzi. Muzyka fletowa w porozumieniu z samym sobą i z innymi zawiera niewyczerpane możliwości dalszego rozwoju. Źródłem stanowiącym podstawę niniejszej książki są opracowania z dziedziny psychologii i socjologii muzyki, pedagogiki oraz własne doświadczenia.