Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny

Autor: Kierczak Urszula

Rok: 2012

Format: 23.0x16.0cm

Stron: 196

ISBN: 9788378500025

Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r.

Książka „Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej” jest pierwszą częścią tej koncepcji. Zawiera ona program wychowania fizycznego dla klas I – III w oparciu o nową podstawę programową oraz przykłady podstawowych dokumentów pracy nauczyciela czyli:

-rozkłady materiału- szczegółowy plan pracy dla kolejnych klas,

- standardy wymagań i zasady oceniania,

- przykładowe konspekty zajęć,

- materiały do diagnozy i ewaluacji.

Prezentowany w poradniku materiał może być wzorem i inspiracją dla nauczycieli w tworzeniu własnych dokumentów dostosowanych do realiów życia konkretnej placówki oświatowej. Podane przykłady planowania pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i osnów lekcyjnych powinny nie tylko pomóc w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, ale zachęcić także do poszukiwania własnych, ciekawych rozwiązań.


Książka powinna być pomocą w planowaniu i organizacji zajęć wychowania fizycznego zarówno dla nauczycieli nauczania początkowego jak i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego realizujących zajęcia edukacji fizycznej wydzielonych z edukacji wczesnoszkolnej.