Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Wyd. II - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Wyd. II

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: FREL

Tytuł: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym

Autor: Prystupa Mieczysław

Wydanie: 2

Stron: 242

Rok: 2016

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-64691-20-1

Niniejsza publikacja jest nową, zaktualizowaną i uzupełnioną wersją książki wydanej w roku 2008, wyróżnionej przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w konkursie za pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2007–2008.

Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp.

Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc.

Czytelnik w książce odnajdzie m.in.:

podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,
omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości,
funkcje i cele wycen,
charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw,
podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie,
omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,
zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości,
omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej,
zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw,
zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości,
omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.