✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Wybrane elementy socjologii Renata Bogusz, Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym, Anita Majchrowska CZELEJ
img
img

Wybrane elementy socjologii

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 39,00 złCena: 31,59 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Wybrane elementy socjologii

  Autor : Renata Bogusz, Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym,

  Redaktor : Anita Majchrowska

  Stron : 328

  ISBN : 8389309041

  Rok wydania : 2003

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Socjologia zazwyczaj kojarzy się z ankietowaniem i badaniem opinii publicznej. W rzeczywistości jest ona próbą zrozumienia społeczeństwa, dlatego też jest to jedna z dyscyplin naukowych, których osiągnięcia są bardzo przydatne w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
  Treści zawarte w tej książce wyselekcjonowano tak, aby przekazać podstawowe informacje na temat społeczeństwa, grup społecznych, zjawisk, procesów i przemian zachodzących w życiu społecznym oraz uwarunkowań i skutków działalności jednostek i grup.
  Z zakresu socjologii zdrowia wybrano najważniejsze treści, pozwalające zrozumieć społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby oraz wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy z pacjentem i jego rodziną.


  Spis treści :
  Wstęp
  Rozdział I. Socjologia jako dyscyplina naukowa
  1. Przedmiot badań i zakres socjologii
  2. Socjologia a praktyka społeczna. Funkcje socjologii
  3. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe
  4. Podstawowe założenia teorii socjologicznych
  5. Socjologia a medycyna i pielęgniarstwo
  Rozdział II. Więź społeczna
  1. Pojęcie więzi społecznej
  2. Proces kształtowania się więzi społecznej i jej komponenty
  3. Typy więzi społecznej
  Rozdział III. Zbiorowości społeczne
  1. Rodzaje zbiorowości społecznych
  2. Struktura grupy i typy przywództwa
  3. Typologia grup społecznych
  4. Teoria grup odniesienia
  5. Pacjenci jako grupa społeczna
  6. Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu
  Rozdział IV. Kulturowe podstawy życia społecznego
  1. Pojęcie kultury
  2. Składniki kultury
  3. Wpływ kultury na życie społeczne
  4. Styl życia jako kategoria kulturowa, społeczna i medyczna
  Rozdział V. Procesy i przemiany życia społecznego
  1. Pojęcie i typologia procesów społecznych
  2. Industrializacja
  3. Urbanizacja
  4. Ruchliwość społeczna
  5. Migracje
  6. Procesy marginalizacji społecznej
  7. Transformacja systemowa w Polsce na tle przemian społeczno-kulturowych w świecie współczesnym
  Rozdział VI. Socjalizacja. Osobowość. Postawy
  1. Socjalizacja
  2. Osobowość społeczna
  3. Postawy
  Rozdział VII. Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny
  1. Definiowanie rodziny
  2. Strukturalne i funkcjonalne ujęcie rodziny
  3. Ujęcie instytucjonalne rodziny
  4. Ujęcie symboliczno-interakcyjne
  5. Przemiany życia rodzinnego
  6. Fazy cyklu życia rodziny
  7. Choroba jako zmiana w życiu rodziny
  Rozdział VIII. Dewiacja i kontrola społeczna
  1. Kontrola społeczna i dewiacja - wyjaśnienie pojęć
  2. Teorie zachowań dewiacyjnych
  3. Choroba jako dewiacja społeczna
  4. Teoria naznaczania społecznego i jej zastosowanie w rozważaniach nad chorobą
  Rozdział IX. Wybrane techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji badań
  1. Wybrane metody i techniki badań socjologicznych
  2. Etapy procesu badawczego
  3. Opracowanie wyników badań
  Rozdział X. Wprowadzenie do zagadnień socjologii zdrowia i choroby
  1. Początki socjologii medycyny
  2. Współczesna koncepcja zdrowia a socjologia
  3. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby
  Rozdział XI. Społeczne uwarunkowania choroby
  1. Poszukiwanie przyczyn choroby
  2. Choroba funkcjonalna (czynnościowa)
  3. Medycyna psychosomatyczna
  4. Wieloprzyczynowość chorób - teoria polietiologii
  5. Podejście socjologiczne
  Rozdział XII. Społeczno-kulturowy kontekst zdrowia i choroby
  1. Sposoby określania zdrowia i choroby
  2. Demograficzno-społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
  3. Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana
  Rozdział XIII. Zachowania zdrowotne - aspekty socjologiczne
  1. Pojęcie zachowań zdrowotnych
  2. Typologia zachowań zdrowotnych
  3. Społeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych
  4. Rola pielęgniarki w kształtowaniu zachowań zdrowotnych
  5. Zachowania antyzdrowotne - czynniki ryzyka
  Indeks