✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Wybrane elementy socjologii Renata Bogusz, Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym, Anita Majchrowska CZELEJ
img
img

Wybrane elementy socjologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Wybrane elementy socjologii

Autor : Renata Bogusz, Zofia Barbara Kawczyńska-Butrym,

Redaktor : Anita Majchrowska

Stron : 328

ISBN : 8389309041

Rok wydania : 2003

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Socjologia zazwyczaj kojarzy się z ankietowaniem i badaniem opinii publicznej. W rzeczywistości jest ona próbą zrozumienia społeczeństwa, dlatego też jest to jedna z dyscyplin naukowych, których osiągnięcia są bardzo przydatne w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
Treści zawarte w tej książce wyselekcjonowano tak, aby przekazać podstawowe informacje na temat społeczeństwa, grup społecznych, zjawisk, procesów i przemian zachodzących w życiu społecznym oraz uwarunkowań i skutków działalności jednostek i grup.
Z zakresu socjologii zdrowia wybrano najważniejsze treści, pozwalające zrozumieć społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby oraz wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy z pacjentem i jego rodziną.


Spis treści :
Wstęp
Rozdział I. Socjologia jako dyscyplina naukowa
1. Przedmiot badań i zakres socjologii
2. Socjologia a praktyka społeczna. Funkcje socjologii
3. Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe
4. Podstawowe założenia teorii socjologicznych
5. Socjologia a medycyna i pielęgniarstwo
Rozdział II. Więź społeczna
1. Pojęcie więzi społecznej
2. Proces kształtowania się więzi społecznej i jej komponenty
3. Typy więzi społecznej
Rozdział III. Zbiorowości społeczne
1. Rodzaje zbiorowości społecznych
2. Struktura grupy i typy przywództwa
3. Typologia grup społecznych
4. Teoria grup odniesienia
5. Pacjenci jako grupa społeczna
6. Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu
Rozdział IV. Kulturowe podstawy życia społecznego
1. Pojęcie kultury
2. Składniki kultury
3. Wpływ kultury na życie społeczne
4. Styl życia jako kategoria kulturowa, społeczna i medyczna
Rozdział V. Procesy i przemiany życia społecznego
1. Pojęcie i typologia procesów społecznych
2. Industrializacja
3. Urbanizacja
4. Ruchliwość społeczna
5. Migracje
6. Procesy marginalizacji społecznej
7. Transformacja systemowa w Polsce na tle przemian społeczno-kulturowych w świecie współczesnym
Rozdział VI. Socjalizacja. Osobowość. Postawy
1. Socjalizacja
2. Osobowość społeczna
3. Postawy
Rozdział VII. Rodzina. Koncepcje i przemiany rodziny
1. Definiowanie rodziny
2. Strukturalne i funkcjonalne ujęcie rodziny
3. Ujęcie instytucjonalne rodziny
4. Ujęcie symboliczno-interakcyjne
5. Przemiany życia rodzinnego
6. Fazy cyklu życia rodziny
7. Choroba jako zmiana w życiu rodziny
Rozdział VIII. Dewiacja i kontrola społeczna
1. Kontrola społeczna i dewiacja - wyjaśnienie pojęć
2. Teorie zachowań dewiacyjnych
3. Choroba jako dewiacja społeczna
4. Teoria naznaczania społecznego i jej zastosowanie w rozważaniach nad chorobą
Rozdział IX. Wybrane techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji badań
1. Wybrane metody i techniki badań socjologicznych
2. Etapy procesu badawczego
3. Opracowanie wyników badań
Rozdział X. Wprowadzenie do zagadnień socjologii zdrowia i choroby
1. Początki socjologii medycyny
2. Współczesna koncepcja zdrowia a socjologia
3. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby
Rozdział XI. Społeczne uwarunkowania choroby
1. Poszukiwanie przyczyn choroby
2. Choroba funkcjonalna (czynnościowa)
3. Medycyna psychosomatyczna
4. Wieloprzyczynowość chorób - teoria polietiologii
5. Podejście socjologiczne
Rozdział XII. Społeczno-kulturowy kontekst zdrowia i choroby
1. Sposoby określania zdrowia i choroby
2. Demograficzno-społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
3. Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana
Rozdział XIII. Zachowania zdrowotne - aspekty socjologiczne
1. Pojęcie zachowań zdrowotnych
2. Typologia zachowań zdrowotnych
3. Społeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych
4. Rola pielęgniarki w kształtowaniu zachowań zdrowotnych
5. Zachowania antyzdrowotne - czynniki ryzyka
Indeks