Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: BEL Studio

Tytuł: Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów

Autor: Kwiatkowski Włodzimierz

Wydanie: 2

Rok: 2012

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 426

ISBN: 9788377980163

Jest to książka przeznaczona dla osób specjalizujących się w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów. W pierwszej części książki omówiono modele matematyczne sygnałów.
Przedstawiono zagadnienia związane z analizą częstotliwościową oraz analizą częstotliwościowo-czasową sygnału: przekształcenie Fouriera, krótkookresowe przekształcenie Fouriera STFT, dekompozycję czasowo-częstotliwościową Gabora, rozkłady energii czasowo-częstotliwościowe (Wignera-Ville'a, Page'a) oraz zagadnienia związane z pojęciem częstotliwości chwilowej. Omówiono przekształcenia ortogonalne: dyskretne przekształcenie Fouriera DFT,
przekształcenie Walsha-Hadamarda, kosinusowe, Karhunena-Loeve'a. Osobny rozdział poświęcono przekształceniu falkowemu oraz teorii aproksymacji wielorozdzielczej.
W drugiej części książki omawiane są wybrane problemy filtracji sygnałów. Główne tematy dotyczą projektowania cyfrowych filtrów liniowych. Przedstawiono metody projektowania filtrów IIR oparte na analogowych filtrach Butterwortha i Czebyszewa oraz metody projektowania filtrów FIR o liniowej charakterystyce fazowej.