Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych

Autor: Chabior Agata

Rok: 2017

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 252

ISBN: 9788380951815

Starzenie się jako proces i starość jako faza życia są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki, które ukazują je w perspektywie doświadczania jednostkowego i zbiorowego, na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do humanistycznych i społecznych nauk, które rozpatrują je w skali mezo, makro i mikro. Z tą fazą życia łączą się liczne aplikacje do teorii i praktyki, zrealizowanych i wdrażanych projektów, zadań z pola polityki społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, ekonomii itp.

Zwykle prowadzone analizy i sposoby poznania oraz opisu starzenia się i starości lokuje się na linii charakterystyki tez i antytez odnoszących się do zachodzących wraz z wiekiem zmian biologicznych, psychologicznych, społecznych, demograficznych i kulturowych w życiu człowieka, które to zmiany – w zależności od ich kierunku i natężenia – decydują o przebiegu starości.