Współczesne media medialny obraz świata t2 Studium przypadku - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Współczesne media medialny obraz świata t2 Studium przypadku

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Współczesne media medialny obraz świata t2 Studium przypadku

Rok: 2015

Stron: 242

ISBN: 9788377846001

Publikacja, którą przekładamy Czytelnikowi, zawiera próbę omówienia pojęcia medialnego obrazu świata, mechanizmów jego konstruowania, metod badania oraz prawnych ograniczeń kształtowania obrazu świata w mediach. Odnaleźć w niej można także refleksje dotyczące społecznych i kulturowych konsekwencji medialnego obrazu świata. Dopełnieniem rozważań teoretycznych są opracowania o charakterze analitycznym prezentujące studium przypadku (z uwzględnieniem rodzaju medium, zróżnicowania gatunkowego, uwarunkowań o charakterze poznawczym).