Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

Autor: Szymańska Maria

Wydanie: 1

Rok: 2010

Format: 15.8x23.0cm

Stron: 176

ISBN: 9788376412603

Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji. Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę stanowi planowanie rozwoju szkoły będące czynnikiem efektywnej zmiany w oświacie. Poruszono kwestię innowacji programowych i strukturalnych. W drugiej części pracy ujęto teoretyczno-metodologiczne oraz organizacyjne założenia badań własnych. Przedstawiono: cele, problemy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i obszar badań (lokalizacja terytorialna gimnazjów). W części empirycznej zobrazowano wyniki uzyskane w badaniach własnych. Przedstawiono odpowiedzi na poszczególne problemy sformułowane w pytaniach badawczych.