Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka

Autor: Kucharska-Hauk Marta

Wydanie: 1

Rok: 2021

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 186

ISBN: 9788382202465

W monografii z zakresu psychologii rodziny autorka ustala, czy Istnieją różnice w nasileniu więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach fizjologicznych i ciążach wysokiego ryzyka. W drugiej grupie uwzględnia dwa typy: ze zdiagnozowanymi wrodzonymi wadami rozwojowymi płodu oraz z innymi zagrożeniami wynikającymi z nietypowego przebiegu ciąży lub choroby matki. Podejmuje także próbę określenia czynników będących predyktorami więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w różnych sytuacjach zagrożenia ciąży lub jego braku.

Publikacja jest ważną pozycją ze społecznego punktu widzenia. Porusza rzadko podejmowaną problematykę więzi matki z dzieckiem w okrasie prenatalnym w grupie kobiet będących w ciąży wysokiego ryzyka. Dyskusja na temat uzyskanych wyników prezentowana przez badaczkę jest wnikliwa i dzięki interdyscyplinarnemu myśleniu (psychologiczno-medyczno-filozoficznemu) sprawia, że czytany tekst zyskuje na wartości, może być traktowany uniwersalnie i stanowić źródło wiedzy dla szerokiego kręgu odbiorców.
Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan