Ustawa o działalności leczniczej z kom T.1 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ustawa o działalności leczniczej z kom T.1

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Infor ekspert

Tytuł: Ustawa o działalności leczniczej z kom T.1

Autor: Konrad Borowicz, Władysław Puzoń, Michel Ryba

ISBN: 9788377161203

Stron: 344 

Rok: 2012


Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi.
Dla kogo: osoby zarządzające publicznymi i niepublicznymi placówkami medycznymi, przedstawiciele ich organów założycielskich, księgowe, kadrowe, biura rachunkowe
Objętość: 344 stron


Opis:
Ustawa o działalności leczniczej to zbiór fundamentalnych przepisów dla sektora ochrony zdrowia w Polsce określający m.in.:
- zasady prowadzenia działalności leczniczej, funkcjonowania podmiotów wykonujących tę działalność (publicznych i niepublicznych), prowadzenia ich rejestru, przekształcania SP ZOZ-ów,
- normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,
- zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz wykonującymi ją placówkami.

PUBLIKACJA JEST PRAKTYCZNYM KOMENTARZEM DO TYCH PRZEPISÓW, NAPISANYM PRZEZ WSPÓŁAUTORÓW USTAWY, POD KIERUNKIEM DYREKTORA DEPARTAMENTU PRAWNEGO MINISTERSTWA ZDROWIA WŁADYSŁAWA PUZONIA.

Dzięki tej publikacji uzyskasz dostęp do napisanych przystępnym językiem wyjaśnień wszystkich spornych przepisów ustawy - z najpewniejszego źródła! Zadbaliśmy o jasny, przejrzysty język komentarza, zrozumiały nie tylko dla prawników!

UWAGA! W przygotowaniu tom II komentarza, zawierający akty wykonawcze do ustawy oraz płytę CD z aktywnymi formularzami.

O autorach:
Konrad Borowicz: radca prawny specjalizujący się w sprawach cywilnych z zakresu zobowiązań; wieloletni pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu; wieloletni współpracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia; autor i współautor szeregu projektów ustaw z dziedziny prawa medycznego i gospodarczego; konsultant komisji sejmowych; autor i współautor szeregu publikacji prawniczych, m.in. komentarza do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; brał aktywny udział w pracach nad ustawą o działalności leczniczej.

Władysław Puzoń: dr nauk prawnych; radca prawny; od wielu lat dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia; prowadzi wykłady dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Michel Ryba: radca prawny, legislator, wieloletni pracownik Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu; wieloletni współpracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia; specjalizuje się w sprawach dotyczących wykonywania zawodów medycznych, brał udział w pracach nad ustawą o działalności leczniczej.

WYBRANE AKTY WYKONAWCZE dołączone do tekstu ustawy z komentarzem:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) z załącznikiem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz.U. Nr 159, poz. 954) z załącznikami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Nr 221, poz. 1319) z załącznikami