Uroginekologia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Uroginekologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Medical Tribune

Tytuł: Uroginekologia

Autor: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, dr hab. n. med. Artur Rogowski

Stron: 592

Oprawa: twarda

Rok: 2018

ISBN: 978-83-950572-5-0

Kompendium z zakresu uroginekologii – dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy i praktyki medycznej.

Czytelnik znajdzie tu jednoznaczne rekomendacje dotyczące wyboru metod diagnostyczno-leczniczych, ułatwiające codzienne postępowanie.

W książce „Uroginekologia” opisano:
✔ anatomię, fizjologię i patofizjologię dna miednicy u kobiety;
✔ metody diagnostyki uroginekologicznej;
✔ leczenie nietrzymania moczu, pęcherza neurogennego i zaburzeń statyki dna miednicy;
✔ współczesne techniki operacyjne oraz możliwe powikłania po operacjach uroginekologicznych.

Założeniem całego zespołu autorów było opisanie jak najbardziej aktualnych problemów współczesnej uroginekologii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, redaktorzy i autorzy niniejszej publikacji starali się przedstawić zarówno podstawy anatomiczno-czynnościowe dna miednicy u kobiet, jak również dokonać krytycznego przeglądu metod diagnostycznych oraz leczniczych (zachowawczych i operacyjnych).
Spis treści

• Wstęp
Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


Anatomia

• Anatomia dna miednicy u kobiety
Bogdan Ciszek


Fizjologia

• Fizjologia dna miednicy
Magdalena Emilia Grzybowska


Patofizjologia

• Patofizjologia nietrzymania moczu
Konrad Futyma

• Podstawy neurourologii i objawy neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
Bartosz Dybowski

• Zaburzenia statyki dna miednicy – rodzaje defektów dna miednicy mniejszej
Jacek Doniec, Anna Jabłonka-Cieślik

• Nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny i zaburzenia mikcji związane z zaburzeniami statyki dna miednicy
Monika Szafarowska, Artur Rogowski

• Zaburzenia defekacji
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Monika Popiel

• Zaburzenia funkcji seksualnych
Violetta Skrzypulec-Plinta, Katarzyna Zborowska

• Atrofia urogenitalna i urogenitalny zespół menopa uzalny
Paweł Kamiński, Monika Szafarowska


Epidemiologia

• Epidemiologia nietrzymania moczu
Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

• Epidemiologia obniżenia narządów miednicy
Eliza Piechota, Agnieszka Wodzisławska, Artur Rogowski

• Perinatologiczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
Małgorzata Jerzak

• Genetyczne uwarunkowania chorób uroginekologicznych
Paweł Skorupski


Diagnostyka uroginekologiczna

• Wywiad uroginekologiczny
Artur Rogowski, Anna Jabłonka-Cieślik

• Diagnostyka uroginekologiczna – badanie przedmiotowe
Anna Jabłonka-Cieślik, Artur Rogowski

• Diagnostyka urodynamiczna
Maciej Zbrzeźniak

• Diagnostyka dysfunkcji neurogennej pęcherza moczowego
Maciej Zbrzeźniak

• Ultrasonografia dna miednicy – nowa koncepcja badania ultrasonograficznego w uroginekologii
Jacek Kociszewski, Andrzej Kuszka

• Badania radiologiczne w uroginekologii
Andrzej Paweł Wieczorek, Magdalena Maria Woźniak

• Uretrocystoskopia
Mariusz Blewniewski


Leczenie nietrzymania moczu i zespołu pęcherza nadreaktywnego

• Uroginekologiczna opieka okołooperacyjna – protokół ERAS
Krzysztof Jabłoński, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik

• Wysiłkowe nietrzymanie moczu – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
Edyta Wlaźlak, Magda Krzycka, Grzegorz Surkont

• Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu – kwalifikacja do typu operacji
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel

• Nawrotowe i przetrwałe wysiłkowe nietrzymanie moczu
Ewa Barcz

• Leczenie zachowawcze mieszanego nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Michał Pazdrak, Grzegorz Surkont

• Leczenie operacyjne mieszanego nietrzymania moczu
Tomasz Rechberger, Paweł Miotła

• Terapia hormonalna w leczeniu nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Wiktor Wlaźlak, Grzegorz Surkont

• Leczenie zachowawcze zespołu pęcherza nadreaktywnego
Andrzej Wróbel, Beata Kulik-Rechberger

• Leczenie zabiegowe/operacyjne zespołu pęcherza nadreaktywnego – zasady kwalifikacji
Konrad Futyma

• Laser i radiofrekwencja w uroginekologii
Tomasz Paszkowski, Bartosz Milejski, Anna Stępniak


Leczenie zaburzeń statyki dna miednicy

• Zaburzenia statyki dna miednicy – leczenie zachowawcze, pessaroterapia
Edyta Wlaźlak, Karolina Frachowicz, Grzegorz Surkont

• Kompa rtment przedni – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
Włodzimierz Baranowski

• Kompa rtment szczytowy – techniki klasyczne vs implanty, techniki lapa roskopowe, techniki brzuszne
Michał Wojciechowski, Andrzej Malinowski

• Kompa rtment tylny – techniki klasyczne vs techniki z zastosowaniem implantów
Tomasz Kluz

• Leczenie nawrotowych zaburzeń statyki dna miednicy (po operacjach klasycznych, po implantach)
Włodzimierz Baranowski

• Leczenie zaburzeń wielokompa rtmentowych
Włodzimierz Baranowski

• Zaburzenia statyki dna miednicy a nietrzymanie moczu – jak postępować?
Artur Rogowski, Magdalena Biela


Leczenie pęcherza neurogennego

• Leczenie neurogennych zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych
Bartosz Dybowski


Powikłania po operacjach uroginekologicznych

• Klasyfikacja CTS powikłań pooperacyjnych według IUGA i ICS
Włodzimierz Baranowski

• Powikłania po leczeniu operacyjnym nietrzymania moczu
Artur Rogowski

• Rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce powikłań po operacjach z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Jerzy Fabian, Jacek Kociszewski

• Powikłania po leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki dna miednicy
Artur Rogowski, Tomasz Syryło, Grzegorz Jędrzejewski


Współczesne rekomendacje diagnostyczno-lecznicze w uroginekologii

• Rekomendacje leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Tomasz Rechberger, Andrzej Wróbel, Paweł Miotła

• Rekomendacje leczenia zaburzeń statyki dna miednicy
Włodzimierz Baranowski

• Rekomendacje w zespole pęcherza nadreaktywnego
Marek Sosnowski

• Rekomendacje leczenia zaburzeń uroginekologicznych według bazy Cochrane
Artur Rogowski

• Ostrzeżenie FDA/Komisji Europejskiej dotyczące stosowania materiałów protezujących w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy
Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski


Ciąża, poród i połóg po leczeniu uroginekologicznym

• Profilaktyka uroginekologiczna u ciężarnych. Planowanie porodu
Tomasz Maciejewski


Inne choroby uroginekologiczne

• Zakażenia dolnych dróg moczowych u kobiet
Sławomir Poletajew, Wojciech Krajewski

• Śródmiąższowe zapa lenie pęcherza moczowego
Waldemar Różański

• Przetoki moczowe
Tomasz Syryło, Ryszard Skiba, Artur Rogowski, Henryk Zieliński

• Przetoki pęcherzowo-maciczne
Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Andrzej Wincewicz, Stanisław Sulkowski

• Uchyłki cewki moczowej i pęcherza moczowego
Mariusz Blewniewski

• Wulwodynia
Ewa Baszak-Radomańska, Marek Jantos

• Nietrzymanie stolca
Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk

• Objawy uroginekologiczne po leczeniu uzupełniającym nowotworów ginekologicznych
Joanna Jońska-Gmyrek


Komórki macierzyste w uroginekologii

• Komórki macierzyste w uroginekologii
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz