✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki Anna Stychlerz Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Stara Cena: 39,00 złCena: 30,03 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki

  Autor : Anna Stychlerz

  Stron : 72

  ISBN : 9788320040364

  Rok wydania : 2009

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Autorka jest prawnikiem, specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia, dotychczas  opublikowała książki z zakresu praw ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa ochrony środowiska i ochrony praw człowieka.
  Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Uwzględniono także kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w państwach Unii Europejskiej.
  Przystępnie, krok po kroku omówione podstawowe zagadnienia prawne rozwieją wątpliwości, jakie mogą pojawić się podczas pracy zawodowej pielęgniarek i ułatwią im orientację w niejednokrotnie skomplikowanych i zawiłych przepisach dotyczących wykonywania zawodu.
  Praktyczne wskazówki będą cennym źródłem w rozwiązaniu wielu spraw, takich jak: powrót do zawodu po przerwie, dokonanie rejestracji praktyki pielęgniarek, 
  wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których będzie wykonywania praktyka, do kogo można się odwołać w przypadku wydania niekorzystnej dla pielęgniarki decyzji.
  Wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego ułatwią zrozumienie tych zagadnień.
  Praca opiera się na omówieniach obowiązujących aktów prawnych.

  Spis treści :
  Wykaz skrótów
  1. Wykaz aktów prawnych
  2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  2.1. Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu
  2.2. Ograniczone prawo wykonywania zawodu
  2.3. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu
  2.4. Wymiana starych zaświadczeń
  2.5. Zniszczenie, zagubienie lub zaginięcie dokumentu
  2.6. Prawo wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat
  3. Tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i grupowych praktyk pielęgniarek
  3.1. Sposób prowadzenia rejestrów
  3.2. Numer wpisu do rejestru
  4. Dopuszczalne formy prowadzenia praktyk zawodowych przez pielęgniarki
  4.1. Indywidualna praktyka pielęgniarek
  4.1.1. Wniosek o wpis do rejestru
  4.1.2. Kiedy i do kogo można się odwołać?
  4.1.3. Ograniczenia w wykonywaniu indywidualnej praktyki
  4.2. Grupowa praktyka pielęgniarek
  4.2.1. Spółka partnerska
  4.2.2. Spółka partnerska pielęgniarki z lekarzem?
  4.2.3. Spółka cywilna
  4.2.4. Wpis do rejestru praktyk grupowych
  5. Wymagania dla pomieszczeń praktyk zawodowych pielęgniarek
  5.1. Standardy techniczne i sanitarne
  5.1.1. Podłogi, ściany i grzejniki
  5.1.2. Urządzenia i sprzęt medyczny
  6. Czynności wykonywane przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego
  6.1. Świadczenia zapobiegawcze
  6.2. Świadczenia diagnostyczne
  6.3. Świadczenia lecznicze
  6.4. Świadczenia rehabilitacyjne
  6.5. Czynności ratunkowe
  7. Leki podawane przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego
  7.1. Procedura podania leku
  7.2. Leki podawane w ramach świadczeń leczniczych
  7.3. Leki podawane doraźnie i w stanach nagłych
  7.4. Leki podawane przez pielęgniarkę systemu ratownictwa medycznego
  8. Kształcenie podyplomowe
  8.1. Organizatorzy kształcenia podyplomowego
  8.2. Informacja o formach kształcenia
  8.3. Szkolenie i egzamin specjalizacyjny
  8.4. Komisja kwalifikacyjna
  8.5. Etapy postępowania kwalifikacyjnego
  8.6. Skrócenie czasu specjalizacji
  8.7. Przerwa w specjalizacji
  8.8. Nadzór nad kształceniem podyplomowym
  9. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek
  9.1. Przesłanki odpowiedzialności zawodowej
  9.2. Jakie kary?
  9.3. Uprawnienia pielęgniarki
  9.4. Tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu zawodu
  9.5. Rejestr ukaranych
  9.6. Okoliczności wyłączające postępowanie
  10. Postępowanie odwoławcze
  10.1. Cofnięcie odwołania
  10.2. Przebieg postępowania odwoławczego
  10.3. Orzeczenia sądu odwoławczego
  10.4. Uprawnienie do publikacji orzeczenia o uniewinnieniu
  10.5. Uprawnienie do odszkodowania
  11. Orzekanie o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki
  11.1. Odmowa poddania się badaniom.
  11.2. Uprawnienie do wniesienia odwołania
  11.3. Wniosek o uchylenie uchwały
  12. Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Unii Europejskiej
  12.1. Procedura uznawania kwalifikacji
  12.2. Uznanie tytułu specjalisty
  13. Wybrane orzecznictwo sądowe
  13.1. Odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu - sprawa Anne Koch
  13.2. Przerwa w wykonywaniu zawodu a obowiązek odbycia szkolenia
  13.3. Odmowa stwierdzenia prawa wykonywania zawodu6
  13.3.1. Sprawa Kamili Olimpii M.
  13.3.2. Sprawa Katarzyny K
  13.4. Skierowanie do pracy na innym oddziale szpitala