Ultrasonograficzna diagnostyka tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ultrasonograficzna diagnostyka tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • Cena: 62,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Ultrasonograficzna diagnostyka tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi

  Autor: red. Wiesław Jakubowski, Ewa J. Białek

  Stron: 135

  Oprawa: twarda

  Rok: 2004

  ISBN: 83-918-591-0

  Pod redakcją Ewy j. Białek i Wiesława Jakubowskiego Minęły zaledwie trzy lata, kiedy autorzy opublikowali swoją pierwszą książkę o badaniach usg tarczycy, przytarc/yc i węzłów chłonnych szyi. Okazało się, że była to książka potrzebna, skoro spotkała się z tak żywym zainteresowaniem czytelników...

  Wstęp

  Minęły zaledwie trzy lata, kiedy autorzy opublikowali swoją pierwszą książkę o badaniach usg tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi. Okazało się, że była to książka potrzebna, skoro spotkała się z tak żywym zainteresowaniem czytelników, wyznaczała bowiem standardy i możliwości diagnostyki usg tych narządów. Przez te minione trzy lata diagnostyka usg, zwłaszcza tarczycy i węzłów chłonnych, dzięki nowym możliwościom aparaturowym i programom użytkowym poprawiającym jakość obrazu usg, stała się podstawowa metodą obrazową w ocenie chorób tarczycy i węzłów chłonnych przebiegających z ich zmianami morfologicznymi.
  Niniejsza książka prezentuje współczesne, praktyczne możliwości diagnostyki usg wyżej wspomnianych narządów, uwzględniając postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce usg z wykorzystaniem głowic szerokopasmowych wysokiej częstotliwości do oceny zmian morfologicznych narządów położonych powierzchownie.

  Autorzy wyrażają nadzieję, że ta książka podobnie jak i poprzednia będzie pomocą w uprawianiu profesjonalnej ultrasonograf!i i wsparciem w codziennych wątpliwościach i rozterkach diagnostycznych dla szerokiego grona ultrasonografistów 1 specjalistów endokrynologów, onkologów, radiologów, chirurgów i laryngologów.

  Postęp wiedzy dla wszystkich, którzy zawodowo uważają, że powinni go śledzić i ro/.umieć jest naturalnym stymulatorem aby za nim nadążać. Jeśli będzie inaczej, zamiast mistrzostwa w uprawianiu zawodu lekarza, pozostaniemy na poziomie ledwie dopuszczalnego rzemiosła.

  Wiesław Jakubowaki


  Informacja o Autorach

  Dr n. med. Ewa J. Białek
  Asystent w Zakładu Diagnostyki Ultrasonografiecznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

  Dr n. mód. Michał Elwertowski
  Kierownik Pracowni Ultrasonografic/ncj Instytutu Reumatologii w Warszawie

  Dr n. med. Tadeusz Kubicki
  Kierownik Pracowni Cylodiagnostyki i Histopatologii Szpitala Grochowskiego w Warszawie

  Prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
  Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie


  Spis treści

  Spis treści
  Wstęp .
  1. Anatomia, budowa histologiczna, funkcja, rozwój
  i wady rozwojowe tarczycy..................................................................................13
  2. Technika badania ultrasonografieznego tarczycy............................................24
  3. Anatomia uitrasonografic/iui tarczycy i sąsiednich tkanek szyi....................28
  4. Nieprawidłowe zmiany morfologiczne w tarczycy............................................39
  Wprowadzenie......................................................................................................39
  Rozlane zmiany miąższowe ................................................................................39
  Torbiele...................................................................................................................40
  Zmiany ogniskowe ..............................................................................................44
  5. Węzły chłonne szyi ..............................................................................................54
  6. Obraz ultrasonograficzny w różnych chorobach tarczycy ..............................ń l
  Wole obojeine......................................................................................................61
  Choroba Graves-Basedowa................................................................................62
  Zapalenia tarczycy................................................................................................65
  Zapalenie tarczycy typu Hashimolo ..................................................................65
  Podostre zapalenie tarczycy typu de Quervaina ..............................................70
  Ropne zapalenie tarczycy....................................................................................71
  Poporodowe zapalenie tarczycy..........................................................................72
  Choroba Riedla............................................72
  Tarczyca wieloguzkowa........................................................................................72
  Raki ......................................................................................................................79
  Rak brodawkowa ty..............................................................................................80
  Rak pęcherzykowy................................................................................................85
  Rak rdzeniasty......................................................................................................86
  Rak anaplastyczny................................................................................................88
  Chłoniaki..............................................................................................................88
  Przerzuty nowotworowe do tarczycy..................................................................89
  Tarczyca po operacji............................................................................................91
  Zmiany wsteczne..................................................................................................94
  7. Nowe możliwości ultrasonograficznego obrazowania tarczycy ......................97
  Obrazowanie harmoniczne..................................................................................97
  Obrazowanie typu "compound" w czasie rzeczywistym ..................................98
  Obrazowanie panoramiczne................................................................................99
  Obrazowanie trójwymiarowe............................................................................I(10
  8. IJItrasonogrufia w algorytmie badań diagnostycznych tarczycy ..................101
  9. Biopsja aspiracyjna cienkoiglowa tarczycy ....................................................104
  (dr n. med. Tadeusz Knbicki)
  Technika biopsji aspiracyjnej cienko igło we j tarczycy ....................................106
  Prawidłowy gruczoł tarczycy..............................................................................l Od
  Wole wieloguzkowe............................................................................................106
  Wole toksyczne ..................................................................................................108
  Zapalenia tarczycy..............................................................................................109
  Nowotwory tarczycy ..........................................................................................110
  Gruczolak pęcherzykowy..................................................................................110
  Guzy i komórek Hurthla..................................................................................111
  Rak pęcherzykowy..............................................................................................112
  Rak brodawkowaty............................................................................................113
  Rak niezróźnicowany ........................................................................................114
  Rak rdzeniasty tarczycy ....................................................................................115
  Badania śródopcracyjne (skrawków mrożonych) ..........................................116
  Rozpoznanie cytologiczne ................................................................................117
  Trudności diagnostyczne biopsji aspiracyjnej cienkoigtowcj tarczycy ..........118
  Wyniki blednie ujemne w BAĆ tarczycy..........................................................118
  Wyniki błędnie dodatnie w BAĆ tarczycy ......................................................119
  Podsumowanie....................................................................................................120
  10. Badanie ultrasonograficzne przytarczyc ........................................................121
  (dr n. med. Michał Elwertowski)
  Pierwotna nadczynność przytarczyc..................................................................124
  Diagnostyka obrazowa powiększonych przytarczyc........................................125
  Ultrasonografia przytarczyc..............................................................................126
  Wtórna nadczynność przytarczyc......................................................................129
  Rak przytarczyc..................................................................................................130
  Nastrzykiwanie guzków przytarczyc ................................................................130
  Niedoczynność przytarczyc................................................................................132