Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Harmonia

Tytuł: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autor: Słupek Kazimierz

Wydanie: 1

Rok: 2019

Format: 20.5x29.5cm

Stron: 191

ISBN: 9788380801356

Książka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistów chcących uporządkować swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form i metod pracy pozwalających zindywidualizować wobec nich wymagania, a także procedur udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości formalnych, jakie stwarza system oświatowy dla wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo książka zawiera propozycję arkuszy służących opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.